Nowe rynki, nowe szanse wzrostów

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

W celu wykorzystania dodatkowych możliwości wzrostu sprzedaży, oprócz rozwiązania rozwierno-uchylnego Roto oferować będzie ze wzmożoną siłą także systemy dostosowane do realiów różnych krajów. Na ilustracji: okucia do drzwi przesuwnych.

Zdobywanie nowych rynków poprzez specyficzne, odpowiednie do ich potrzeb rozwiązania okuciowe oraz wzrost sprzedaży na rynku niemieckim poprzez dalsze doskonalenie dotychczasowej oferty produktów to cel, jaki przyświeca aktualnie działaniom wdrożeniowym i dystrybucyjnym prowadzonym przez Roto Frank AG. Obraz zaawansowania tych prac daje bez wątpienia stoisko Roto na targach fensterbau/frontale 2004 w Norymberdze.

Szczególne upodobanie Polaków do niemieckich rozwiązań okuciowych i przyzwyczajenie do otwierania okien przy użyciu systemów rozwierno-uchylnych mogłyby skłaniać do pochopnego wniosku, że na oknach rozwierano-uchylnych świat się kończy. Wnikliwa analiza znaczących rynków pozwala oczywiście tego typu złudzenia szybko rozwiać. Wychodząc z tradycyjnych sposobów otwierania okien, mieszkańcy południowo-zachodniej Europy czy też Azji preferują okna przesuwne, podczas gdy w Ameryce Północnej i w Skandynawii oraz w wielu innych krajach dominują elementy rozwierane. Uzasadnia to także, dlaczego na całym świecie wyraźnie wiodącą pozycję zajmują posiadające ponad 50-procentowy udział w rynku okucia rozwierne otwierające się do wewnątrz i na zewnątrz, za którymi dopiero plasują się rozwiązania przesuwne stanowiące około 20 procent światowego rynku. Koncern Roto nie byłby wiodącym na całym świecie producentem systemów okuciowych, gdyby nie był w stanie wyjść poza rozwiązanie rozwierno-uchylne. O sukcesie zadecydowała nie misjonarska żarliwość, lecz gotowość do uwzględniania specyfiki poszczególnych rynków i odpowiedniego dostosowania do niej konkretnego rozwiązania okuciowego. - "Dla wykorzystania dalszych potencjałów rynkowych, oprócz orientacji rozwierno-uchylnej coraz bardziej będziemy dostosowywać się do regionalnych wymogów i oczekiwań" - wyjaśnia prezes zarządu Roto Frank AG Gerhard Sommerer. Ten kierunek rozwoju ma szczególnie uwidocznić udział firmy pod hasłem "Otwieramy przestrzenie" na odbywających się 31. marca - 3. kwietnia targach fensterbau/frontale 2004 w Norymberdze. Konkretne dowody świadczące o tym, że koncern podąża za wymaganiami regionalnych rynków, to cały szereg nowo opracowanych produktów.

Otwarcie i zapraszająco
Stoisko Roto na fensterbau/frontale 2004: zamiast zamkniętych ścian przejrzystość dają ażurowe przepierzenia, a do środka zapraszają wychylające się ku zwiedzającym żagle. Wierni bywalcy ekspozycji targowych Roto poznają tegoroczne stoisko po koncepcji, według której urządzone były także poprzednie wystawy: po wyraźnym oddzieleniu wnętrza od części zewnętrznej. Część zewnętrzna, którą łatwo można rozpoznać po zielonym kolorze sztucznego trawnika, zarezerwowana jest dla prezentacji produktów, natomiast osłonięta część wewnętrzna - przeznaczona na rozmowy ze zwiedzającymi. Pokazywane na fensterbau grupy produktowe reprezentuje sześć stanowisk. Tym razem tylko jeden z nich poświęcony tematyce rozwierno-uchylnej. Nawet jeśli komuś rozwiązania okuciowe i sposoby otwierania okien wydałyby się jak na rynek polski zbyt egzotyczne, to dla gościa z Europy Środkowej, któremu jak na razie ciężko jest wyobrazić sobie, że mógłby stosować rozwiązanie wykraczające poza technologię rozwierno-uchylną, mogą one stanowić źródło inspiracji lub choćby zachętę do zastanowienia się nad innymi możliwymi sposobami otwierania okien.

Nowa technologia montażu wyznacza standardy
Dzięki swojemu najnowszemu produktowi Roto daje jasno do zrozumienia, że już teraz również w segmencie okien aluminiowych można jeszcze lepiej polegać na rozwiązaniach firmy. Nowo opracowany program okuć do okien z aluminium Roto AlU 400i łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z wysokim poziomem zabezpieczeń antywyważeniowych oraz atrakcyjnym wyglądem i funkcjonalnością, która otwiera nowe perspektywy, również jeśli chodzi o montaż i obróbkę. Dzięki nowemu systemowi okuć producent zapewnia sobie sukces przede wszystkim na tradycyjnie silnych "rynkach aluminiowych" południowej Europy, takich jak Hiszpania, Włochy i Grecja . Wprowadzając nowy produkt, jakim jest ALU 400i, lider na rynku okuć rozwierno-uchylnych oferuje system, który daje się zastosować w przypadku wszystkich możliwych wariantów okuwania i sposobów otwierania okien o masie skrzydła do 130 kilogramów.

ALU 400i w jednakowym stopniu nadaje się do okien otwierających się do wewnątrz, jak i na zewnątrz. System wyznacza standardy w dziedzinie montażu okuć aluminiowych - zapewniają to nowo opracowane elementy i inteligentna technologia okuwania. W przypadku tego okucia zawiasy zaciskane są w rowku okuciowym, a inne elementy okucia montowane poprzez włożenie pod listwę popychacza. Konstruktorzy Roto opracowali dla ALU 400i nową geometrię przekroju listew popychacza, co w połączeniu z innowacyjną technologią daje wymierne korzyści w zakresie optymalizacji produkcji okien aluminiowych - ułatwienie i skrócenie czasu okuwania. Na przykład w narożniku górnym rolka ryglująca jest jednocześnie punktem połączenia z listwą popychacza oczywiście bez utraty możliwość manualnej regulacji docisku skrzydła. Ponieważ można dowolnie ustalić położenie dodatkowych miejsc ryglujących na listwie popychacza, ich liczba może zostać dostosowana do wymagań pożądanego poziomu zabezpieczenia antywyważeniowego.

Reklama

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo domu od strony okien i drzwi balkonowych, w przypadku ALU 400i Roto stawia niezmiennie na rolki ryglujące o średnicy 10 mm . Do regulacji docisku służą rolki mimośrodowe, a co szczególnie istotne przy obróbce, można zrezygnować z niezbędnego dotychczas nitowania rolki ryglująej.

Zróżnicowana koncepcja automatyzacji

Jeśli chodzi o zagadnienie automatycznego okuwania, to wydaje się, że po latach burzliwych dyskusji i ożywionego rozwoju nastąpiło pewne uspokojenie, a przynajmniej nie koncentruje się na tym główne zainteresowanie branży. - "Nasz wkład w tę dziedzinę przedstawiliśmy już w roku 2000"- podkreśla Georg Lind, dyrektor marketingu w koncernie. - "Zaprezentowane przez nas rozwiązanie na bazie Roto NTi uwzględnia zróżnicowanie branży. Wielostopniowa koncepcja automatyzacji obejmuje rozwiązania zarówno dla dużych, jak i dla małych przedsiębiorstw. Modułowa budowa systemów okuciowych pozwala zarówno na okuwanie ręczne, jak i przy użyciu kilku zautomatyzowanych procesów. Poprzez to Roto otwiera przed całą branżą możliwość przyśpieszenia racjonalizacji procesu okuwania. I tak na przykład mocowania zaciskowe (obecnie w standardzie Roto) opracowane początkowo z myślą o automatyzacji montażu okuć stanowią teraz we wszystkich elementach okucia wyraźne korzyści również dla producentów okuwających ręcznie. Przestrzenne oddzielenie czynności zakładania elementów okucia w profilu skrzydła od przykręcania stało się dzięki temu możliwe. Roto NTi bazuje na systemie NT, uzupełnianym o elementy specjalne. W międzyczasie system ten zdążył się już sprawdzić w wysoce zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, jak na przykład w zakładach Arndt Fenstertechnik w Gattendorf (Niemcy). Najbardziej prominentnym producentem okien wykorzystującym zalety oferowane przez NTi jest obecnie przedsiębiorstwo Moderne Bauelemente. W swoich zakładach produkujących plastikowe okna w Bernburgu, w północnych Niemczech. Przedsiębiorstwo to całkowicie zautomatyzowało montaż okuć na skrzydle i ościeżnicy. Dzięki temu Moderne Bauelemente prezentuje aktualnie chyba najwyższy poziom automatyzacji w branży. Niebawem ten producent okien i Roto Frank AG przedstawią wspólny raport na temat doświadczeń zdobytych w czasie realizacji projektu.

Gruboskórność - sposób na niezawodną ochronę

Od początku 2004 r. Roto oferuje system okuciowy NT z nową powierzchnią RotoSil + . Zastosowano w nim nowy typ chromianowania, którego wynikiem jest tak zwana pasywacja grubej warstwy. Dzięki niej osiąga się znaczącą poprawę działania ochronnego powlekanych elementów okuciowych Roto. "Sieciujące" lakierowanie chroni okucie dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeszcze wyraźniejszą poprawę ochrony wykazują m.in. przeprowadzane zgodnie z RAL-RG 607/3 i DIN 50021 badania odporności na działanie wody morskiej i słonej mgły.

Renesans klasyka

Prosta obsługa, zrozumiała na pierwszy rzut oka także dla niewtajemniczonego, niezbyt wprawnego technicznie użytkownika, całkowicie ukryte okucie, a do tego możliwość zastosowania do ciężkich skrzydeł, przyczyniają się do prawdziwego renesansu drzwi podnośno-przesuwnych. Dla wielu producentów okien okazja, by znowu włączyć do swojej oferty klasyczny produkt wśród przesuwnych drzwi balkonowych lub zwiększyć sprzedaż. Aby móc zaoferować swoim klientom kompleksowe rozwiązanie także w tej dziedzinie, Roto przedstawia nowy system podnośono-przesuwny. Odnośnie szczegółów technicznych w centrali Koncernu jeszcze nic się nie mówi. Dowiedzieć się można było tylko tyle, że system oferuje innowacje niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek, który jest już w dużym stopniu nasycony. Rozwiązanie powinno być dostępne dla wszystkich materiałów okiennych.

Muzyka przyszłości

Kilka nowości firma przedstawia również w dziedzinie drzwi wejściowych. Na przykład z przeznaczeniem na eksport opracowana została nowa generacja zamków uruchamianych klamką, unowocześniająca istniejącą już rodzinę systemów wielopunktowego ryglowania. Natomiast jako nowość w zakresie urządzeń sterowanych na fale radiowe Roto prezentuje rozwiązanie przeznaczone głównie dla Europy Środkowej. Sterowane bezprzewodowo elementy okucia firma pokazała po raz pierwszy na targach fensterbau/frontale 2002. Dzięki zdalnie sterowanemu czujnikowi zamknięcia i otwarcia budynek może być skutecznie chroniony przed włamaniem. Jako rozszerzenie tej technologii Roto oferuje teraz wraz ze swoim nowym produktem system kontroli zdalnego dostępu. Odbiornik radiowy jest umieszczany w skrzydle drzwi. Sterowanie wewnątrz może odbywać się do wyboru za pośrednictwem ręcznego nadajnika, przycisku radiowego lub radiowego przełącznika "dzień/noc". Z zewnątrz poprzez opcjonalną radiową klawiaturę numeryczną lub 4-kanałowy ręczny nadajnik, którym można sterować także i innymi elementami, takimi jak drzwi do garażu lub ogrodu. Elektromechaniczny system wielopunktowego ryglowania DoorMatic zamyka lub otwiera drzwi po otrzymaniu sygnału radiowego. Niezbędne bezpieczeństwo zapewniają trzpienie lub haki ryglujące.

Program do okien i drzwi przesuwnych teraz w komplecie

Ogólnie rzecz biorąc ze względu na mniejsze wymagania systemy okuciowe okien i drzwi przesuwnych nie są pod względem technicznym szczególnie zaawansowane. Być może tłumaczy to, dlaczego producentom okuć, którzy zasłużyli się opracowaniem dojrzałych rozwiązań rozwierno-uchylnych, jak na razie tak trudno jest poświęcić należytą uwagę asortymentowi elementów przesuwnych. Ignorowanie tego segmentu byłoby oczywiście karygodne. Systemy przesuwne do okien i drzwi są bowiem szeroko rozpowszechnione zwłaszcza na południu Europy, w Ameryce Południowej, w Anglii, w krajach Beneluksu, w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Dzięki rozszerzeniu swojej oferty producentom działającym na tych rynkach Roto może się teraz zaprezentować jako dostawca kompleksowy, to znaczy, oprócz elementów zamykających Roto oferuje także wózki, klamki oraz inne akcesoria. W przypadku szczególnego narażenia na działanie czynników środowiskowych, na przykład w pobliżu morza, do dyspozycji są również warianty okuć ze stali szlachetnej. Systemy przesuwne są wprowadzane na rynek pod nazwą handlową Roto In-line Sliding. Wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń antywyważeniowych sprostają okucia z rolkami grzybkowymi i zamkami hakowymi. Systemy mogą być stosowane ze wszystkimi materiałami, z których wykonuje się okna. Zwiększoną ochronę powierzchniową zapewnia powłoka RotoNor. Oferowane wózki wytrzymają maksymalne obciążenie 50 kg , a wózki podwójne nawet do 100 kg . Przy zastosowaniu klamki wpuszczanej dwa sąsiadujące ze sobą skrzydła przesuwne można przesuwać obok siebie. Po raz pierwszy Roto może teraz zaoferować pełną dokumentację całej swojej oferty.

Roto Outward Opening

Zebrane pod tym pojęciem rozwiązania techniczne odnoszące się do okien otwierających się na zewnątrz są tak różnorodne jak kraje, w których się je stosuje. Z przeznaczeniem na rynek holenderski firma Roto opracowała na bazie Roto NT rozwiązanie z ryglem obrotowym spełniające surowe przepisy SKG. W Stanach Zjednoczonych szeroko rozpowszechnione są tak zwane okna Casement-Windows, które otwiera się na zewnątrz przy pomocy korby. Łączą one w sobie zalety wszystkich elementów otwierających się do zewnątrz: otwarte okno nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, a do otwarcia okna nie potrzeba wcześniejszego uprzątnięcia parapetu. Skomplikowane pod względem technicznym rozwiązanie w formie mechanizmu korbowego jest konsekwencją tego, że wiele z elementów takiego okna wyposażonych jest w moskitierę. W przypadku tego rozwiązania wszystkie części zamykające okno znajdują się w ościeżnicy, natomiast zaczepy montuje się w skrzydle.

Bardzo podobny do amerykańskiego rozwiązania rozwieranego sposób otwierania można znaleźć w angielskich elementach okiennych z mechanizmem nożycowym. Takie nożyce Roto oferuje zarówno do okien typu "top-hung" jak i "side-hung" w rozmaitych rozmiarach i specyfikacjach dla okien drewnianych, tworzywowych i aluminiowych. Jako rozwiązanie antywłamaniowe do szeroko rozpowszechnionych w Anglii okien ze skrzydłami rozwieranymi firma oferuje produkt pod nazwą Twin-Cam Security Look TSL. Zwiększone bezpieczeństwo zapewniają w jego przypadku podwójna zasuwnica i przeciwbieżne trzpienie grzybkowe, które wchodzą w zaczep.

Wykorzystane w niniejszym materiale fotografie dostępne są jako pliki tiff w dużych rozmiarach o rozdzielczości 300 dpi, do wykorzystania do celów poligrafii. W przypadku zainteresowania kompletem fotografii do tego materiału - prosimy o kontakt telefoniczny (022) 8721608 lub e-mailowy: pawel.szkodziak@roto-frank.com

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Jakość mierzona milimetrami

Jakość mierzona milimetrami

Chcąc dostarczać klientom produkty najwyższej...

Drzwi otwierane bez użycia siły

Drzwi otwierane bez użycia siły

Automatyczne cofanie rygli dzięki zastosowaniu nowego...

Schüco AWS PASK - Okno i drzwi przesuwne w jednym

Schüco AWS PASK - Okno i drzwi przesuwne w jednym

W domu lubimy cieszyć się dużą ilością światła i...

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Selena Insulations

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Selena Insulations

Najnowszy i najnowocześniejszy zakład produkcyjny Grupy...

Nowa siedziba Quadrature S.A.

Nowa siedziba Quadrature S.A.

Przeprowadzka Quadrature S.A. w Belgii do nowej siedziby...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria