DLACZEGO ISO 9001 i Jak ?

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Jakie korzyści daje CERTYFIKAT ISO domyśla się każdy, jednak ze szczegółami jest już gorzej. Normy ISO 9000 są dla przeciętnego przedsiębiorcy nieczytelne i niezrozumiałe. Może warto skorzystać z doświadczenia wyspecjalizowanej firmy, która przygotowała dla nas wyczerpujący artykuł.

DLACZEGO CERTYFIKAT ISO 9001?
Na mocy „Układu Europejskiego”, który wszedł w życie w 1994 roku, Polska jest krajem stowarzyszonym z krajami Wspólnoty Europejskiej i zobowiązana jest dostosowywać swoje prawodawstwo do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie (Artykuł 68 Układu). Z momentem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prawodawstwo europejskie stanie się częścią prawodawstwa polskiego, a polscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przestrzegania postanowień Wspólnoty.

Reklama

Przystąpienie Polski do struktur europejskich oprócz zmian prawnych i społecznych skutkowało będzie także zmianami gospodarczymi, które dla polskiego przedsiębiorcy wydają się najtrudniejsze i najbardziej znaczące. W 1986 roku Państwa Wspólnoty Europejskiej podpisały Jednolity Akt Europejski, którego ważnym celem było utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Wspólny rynek gwarantuje swobodny przepływ towarów i usług, osób oraz kapitału co niewątpliwie przyczynia się do pogłębienia integracji ekonomicznej Państw Wspólnoty. Brak granic wewnętrznych sprawia, że Niemcy mogą sprzedawać swoje produkty i usługi we Włoszech, Włosi pracować w Holandii, a Holendrzy inwestować we Francji.

Jakie firmy mają największą szansę przetrwać na takim potężnym rynku?
Odpowiedź nie nasuwa większych problemów – sprawnie zarządzane, dysponujące nowoczesną technologią i stosujące nowoczesne metody zarządzania, a przez to oferujące coraz bardziej wymagającemu klientowi wyroby i usługi wysokiej jakości.

Doskonałym narzędziem do osiągnięcia powyższych celów jest wdrożony system jakości ISO 9001, a solidną podstawą przewagi konkurencyjnej jest Certyfikat jakości ISO 9001. Wdrożony w przedsiębiorstwie system jakości pozwala wyeliminować te działania firmy, które są dla niej niepotrzebne i nieopłacalne, pozwala zmniejszyć koszty działania. ISO pozwala uporządkować organizację firmy i ułatwia nadzór nad dokumentacją. Pracownicy firmy w której wdrożony jest system jakości dokładnie wiedzą za co są odpowiedzialni i do kogo mogą się zwrócić w przypadku wystąpienia problemów. Klienci firmy, która ma certyfikat ISO 9001 mają prawo oczekiwać odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, a nawet uwagę. Taki mechanizm poprawia wizerunek firmy w oczach klientów, którzy wiedza, że jeżeli firma „z ISO” popełniła błąd, to błąd ten zostanie naprawiony i wyjaśniony, a klient nigdy nie będzie pozostawiony bez odpowiedzi.

Ponadto system jakości ułatwia komunikację między kierownictwem, a pracownikami co nie tylko usprawnia obieg informacji ale wpływa także na atmosferę pracy. Skutecznie działający system jakości wymusza jednolitą i powtarzalną jakość wyrobów i usług oraz ciągłe doskonalenie.

Podsumowując: wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001 to dla przedsiębiorstwa renoma w skali międzynarodowej pozwalająca pozyskać nowych klientów i tym samym gwarantująca rozwój firmy i bardziej stabilną pozycję na rynku.

Wdrożeniem systemu ISO 9001 coraz powszechniej zainteresowane są firmy branży budowlanej. Budownictwo jest branżą posiadająca największy odsetek przyznanych Certyfikatów ISO 9000 (ponad 10% spośród wszystkich branż).

ISO 9000 – WYMAGANIA
Przede wszystkim norma ISO 9001 nie jest normą techniczna. Przedsiębiorca nie znajdzie w niej wymagań dotyczących produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. Normy serii ISO 9000 określają wymagania organizacyjne jakie powinno spełnić przedsiębiorstwo - takie, aby w dobrze działającej i udokumentowanej organizacji produkować wyroby i świadczyć usługi wysokiej jakości. Przedsiębiorca otrzymuje Certyfikat ISO nie na konkretny wyrób czy też usługę ale dla całego przedsiębiorstwa - w wybranym i wskazanym zakresie działania.

Jakie są korzyści takiego podejścia? Przede wszystkim normy ISO 9000 może wdrożyć każde przedsiębiorstwo i każda organizacja: produkcyjna, usługowa czy też handlowa; nie ma znaczenia czy firma produkuje części do samolotów czy też zabawki dla dzieci – ISO może wdrożyć każdy. Dlatego też, obok przedsiębiorców po Certyfikat ISO sięgają także urzędy, instytucje, szpitale i szkoły. Nie ma znaczenia również wielkość firmy – do wymagań normy ISO mogą dostosować się kilkutysięczne wielo oddziałowe korporacje, małe rodzinne firmy a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W Polsce w początkach lat 90-tych o Certyfikat ISO ubiegały się duże przedsiębiorstwa, obecnie tendencja ta zmienia się na korzyść małych i średnich firm, które w ISO znalazły swoją szansę przetrwania na rynku. W Polsce Certyfikatem ISO 9000 legitymuje się już ponad 3 tysiące przedsiębiorstw, tysiące firm przygotowuje się do uzyskania certyfikatu i liczba ta stale wzrasta.

Jaka płacimy cenę za możliwość zastosowania normy w wielu różnych branżach?
Przede wszystkim norma posługuje się wysokim poziomem uogólnienia, specyficznym, nieprzystępnym dla czytelnika językiem, dla zrozumienia którego opublikowana została nawet osobna norma z tej serii: „ISO – definicje”. Mówiąc wprost - normy ISO 9000 są dla przeciętnego przedsiębiorcy nieczytelne i niezrozumiałe. Nawet kilkukrotne przeczytanie dokumentu nie gwarantuje odbiorcy pełnego zrozumienia i uzyskania odpowiedzi: co powinienem zrobić żeby otrzymać certyfikat? Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że aby skutecznie wdrożyć system jakości przy jego budowie powinno się korzystać z norm związanych: ISO 9004, ISO 10005, ISO 10006, ISO 10007, ISO 10011, ISO 100012 i innych.

ISO 9000 - W JAKI SPOSÓB?
Pomocną w tym zakresie może być firma consultingowa: Nexus Systemy Zarządzania. Nexus S.Z. zajmuje się kompleksowym przygotowaniem firm branży okiennej do uzyskania Certyfikatu ISO 9001:2000. Firma specjalizuje się w przygotowywaniu systemów zarządzania dla producentów i sprzedawców okien, drzwi i innych wyrobów działających we wszystkich technologiach: aluminiowych, drewnianych, PVC, stalowych i innych. Projektowany system tworzony jest dla indywidualnych potrzeb klienta; do wymagań ISO 9000 dostosowywane są procesy projektowania i produkcji, magazynowania, sprzedaży, transportu do klienta, a jeżeli ma to zastosowanie także serwisowania. Przygotowany system jakości obejmuje szeroką gamę rodzajową produkowanych okien, drzwi, profili okiennych, a także rolety, parapety, fasady, dachy, ogrody zimowe i wszystkie inne.

Prace związane z wdrożeniem systemu jakości Nexus S.Z. rozpoczyna kilka miesięcy przed planowaną datą otrzymania Certyfikatu. Kilka miesięcy prac przygotowawczych jest czasem optymalnym dla gruntownego przygotowania firmy, a dla klienta szczególnie korzystnym, bo umożliwiającym wdrożenie systemu bez potrzeby odrywania pracowników od codziennych zajęć.
Współpraca z klientem ubiegającym się o Certyfikat rozpoczyna się gruntowną analizą jego działalności, dokumentacji i organizacji a następnie wskazaniu obszarów wymagających poprawy. Etap następny to kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników firmy klienta poprzez przeprowadzenie wymaganych szkoleń i indywidualnych konsultacji. Wspólnie z wytypowanymi pracownikami przedsiębiorstwa przygotowana zostaje specyficzna dla przedsiębiorstwa, a wymagana dokumentacja: Księga Jakości, cele i polityka jakości, mapa procesów, diagramy przepływów procesów, procedury, instrukcje, plany jakości, odpowiedzialności i uprawnienia oraz inne dokumenty, których lista jest różna w zależności od działalności firmy. Komplet przygotowanej dokumentacji przekazany zostaje pracownikom firmy do stosowania co jest nadzorowane w praktyce.
Następnie, wspólnie z przeszkolonymi pracownikami firmy system jest wewnętrznie weryfikowany poprzez tzw. „audity wewnętrzne”, wprowadzane są działania korygujące mające na celu usunięcie przyczyn istniejących niezgodności. Całość prac zakończona zostaje oficjalnym „przeglądem zarządzania”, który pozwala podsumować kilkumiesięczne przygotowania i zaplanować dalsze samodzielne prace kierownictwa firmy. Ostatecznym elementem jest przekazanie firmy klienta do jednostki certyfikującej. Przedstawiciel Nexus Systemy Zarządzania uczestniczy także w audicie certyfikującym jako doradca dla klienta.

NEXUS Systemy Zarządzania pomaga przedsiębiorstwom sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w uzyskaniu dotacji z Budżetu Państwa na finansowanie części kosztów usług doradczych i szkoleniowych na wdrożenie systemu ISO 9001, a także dotacji na uzyskania Certyfikatu.

Dotacja na dofinansowanie wdrożenia systemu wynosi do 60% kosztów netto usług doradczych i szkoleniowych, jednak nie więcej niż 20 tysięcy złotych w przypadku małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i nie więcej niż 25 tysięcy złotych dla średniego przedsiębiorcy (do 250 pracowników). W przypadku auditu certyfikującego – mały przedsiębiorca może uzyskać zwrot do 6 tysięcy złotych a średni do 12 tysięcy złotych kosztów auditu certyfikującego.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem oferty w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 mogą wypełnić formularz na stronie: https://www.iso9001.com.pl/kontakt.htm lub skontaktować się z firmą telefonicznie: 0-prefix-61 868-02-49; 0-601 99-37-05. Na podstawie otrzymanych informacji przygotowywana jest indywidualna oferta na wdrożenie systemu ISO, dostosowana do wielkości firmy klienta i specyfiki jego działania. Nexus Systemy Zarządzania współpracuje z uznanymi producentami oprogramowania do produkcji okien, a tworzone projekty integruje ze stosowanym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem. Wszystkie prowadzone przez firmę prace są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i aprobatami technicznymi. Systemy ISO 9001 są projektowane i wdrażane na terenie całej Polski.

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Jakość mierzona milimetrami

Jakość mierzona milimetrami

Chcąc dostarczać klientom produkty najwyższej...

Drzwi otwierane bez użycia siły

Drzwi otwierane bez użycia siły

Automatyczne cofanie rygli dzięki zastosowaniu nowego...

Schüco AWS PASK - Okno i drzwi przesuwne w jednym

Schüco AWS PASK - Okno i drzwi przesuwne w jednym

W domu lubimy cieszyć się dużą ilością światła i...

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Selena Insulations

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Selena Insulations

Najnowszy i najnowocześniejszy zakład produkcyjny Grupy...

Nowa siedziba Quadrature S.A.

Nowa siedziba Quadrature S.A.

Przeprowadzka Quadrature S.A. w Belgii do nowej siedziby...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria