Po co nam wentylacja?

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Po co nam wentylacja ?
Powszechny jest pogląd, że aby w pomieszczeniu było ciepło okna muszą być szczelne. Rzeczywiście wentylacja jest przeciwieństwem izolacyjności termicznej. Jednak zakładając na głowę worek foliowy, choćbyśmy mieli komfort cieplny, to i tak nasza sytuacja szybko przestanie być komfortowa.

Oczywiście sytuacja w mieszkaniu nie jest tak drastyczna, ale 100 % szczelne (a takie jesteśmy w stanie wykonać) okna PCW zbliżają nas do teorii "worka foliowego". Stolarka okienna "minionej epoki" zapewniała wentylację (czasem w nadmiarze) wskutek niedokładności wykonania i braku zastosowania uszczelek. Powietrze wpadało nam do mieszkania zwartą strugą, a przy Ľle zamontowanych grzejnikach, spadało chłodem na nogi. Stąd częsta niechęć do świeżego powietrza, która tak naprawdę jest obawą przed strugami zimnego powietrza w mieszkaniu.

Proszę pamiętać, że wymiana powietrza jest potrzebna nie tylko do oddychania, ale również:
  1. usuwa z pomieszczeń nadmiar wilgoci,
  2. dostarcza tlen do spalania w kuchenkach gazowych, piecykach, kominkach, itp.
Nieodprowadzona z pomieszczeń wilgoć skrapla się w najchłodniejszych miejscach i wnikając w strukturę budynku stwarza komfortowe warunki ... do rozwoju grzybów i pleśni. Naprawa tego typu szkód jest bardzo kosztowna.

Pomieszczenia w których działają urządzenia "spalające tlen" (kominki, piece i piecyki, kuchenki), wymagają szczególnie dużych ilości tlenu. Jeśli nie mamy odpowiedniej wentylacji, urządzenia te najpierw spalą tlen z powietrza, którym oddychamy, a następnie wskutek nieprawidłowego spalania zacznie się pojawiać trujący tlenek węgla CO. Ta sytuacja ma miejsce szczególnie przy renowacji okien w starym budownictwie, gdzie pomieszczenia są opalane np. piecami kaflowymi.

Abyśmy czuli się komfortowo w naszym mieszkaniu, musimy posiadać odpowiedni system wentylacji, który dostarczy odpowiedniej ilości świeżego powietrza i to w sposób równomierny - nie powodując przeciągów.

Do wyboru mamy:
wentylację grawitacyjną, korzystającą z naturalnej różnicy ciśnień
drogą wentylację wymuszoną za pomocą odpowiednich urządzeń i kanałów wentylacyjnych

Co mówią normy i przepisy?
Polska Norma PN-91/B-02020 wymaga, aby infiltracja powietrza okien i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych nowowznoszonych wynosiła od 0,5 do 1,0 m3/(m*h*daPa2/3). Przepis dotyczy wentylacji grawitacyjnej i wyraĽnie określa minimalną wentylację, nie dopuszczając do użytku okien szczelnych.

Inne normy i przepisy dotyczące wentylacji:
PN-93/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania Ustawa z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14-12-1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mikrowentylacja za darmo ?
Firma Brügmann, w swoim systemie profili Seria 700, oferuje standardowo, bez dodatkowych opłat, mikrowentylację poprzez odpowiednio ukształtowane uszczelki. Zapewniają one całkowitą szczelność na wodę opadową, a jednocześnie umożliwiają przepływ powietrza w ściśle określonym zakresie.

Rozwiązanie zostało przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej. Badaniami objęto serię 9 okien (jednodzielnych, dwudzielnych, dwurzędowych i drzwi balkonowych). W raporcie z badań NL-1636/A/98 stwierdzono, że infiltracja powietrza wynosiła od 0.57 do 0,78 m3/(hmdaPa2/3). Badania te potwierdziły, że szczelność okien i drzwi balkonowych na przenikanie powietrza spełnia wymaganie Polskiej Normy PN-91/B-02020, współczynnika infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/(hmdaPa2/3) i kwalifikuje okna do stosowania w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną. Taki zapis znajduje się w Aprobacie Technicznej.

Ogromną zaletą tego systemu wentylacji jest sposób przepływu powietrza, który następuje równomiernie na całym obwodzie okna. Dzięki temu powietrze szybko się ogrzewa i rozprasza. Jest to sposób wentylacji zapewniający niezbędną ilość powietrza w sposób nie powodujący przeciągów - zimnych strug powietrza.
Zainteresowany? Poproś o ofertę!

AIB obchodzi 25-lecie działalności

AIB obchodzi 25-lecie działalności

Za początkami wielu biznesów kryje się ciekawa...

Odporność na obciążenie wiatrem – co nam mówi i jak się ją bada?

Odporność na obciążenie wiatrem – co nam mówi i jak się ją bada?

Można śmiało powiedzieć, że odporność na...

Wybrane nowości z targów R+T w Stuttgarcie

Wybrane nowości z targów R+T w Stuttgarcie

Na horyzoncie majaczy już widmo targów fensterbau...

RFID jako wsparcie dla systemów bezpieczeństwa

RFID jako wsparcie dla systemów bezpieczeństwa

Opracowanie efektywnego systemu zabezpieczeń stanowi...

System aluminiowych drzwi automatycznych AS AD od ALURON

System aluminiowych drzwi automatycznych AS AD od ALURON

System AS AD to nowoczesny system przeznaczony do...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria