Kontakt
ul. Świerczewskiego 38
11-520 Ryn
tel.: 87 4218103
e-mail: sekretariat@jocz.pl
tel.: 87 4218592
Fax: 87 4218790