Kontakt
Al. Wojska Polskiego 27A
18-300 Zambrów
tel.: (+48 86)271 03 02
e-mail: magna@onet.eu
Fax: (+48 86)271 06 94