SOUDAL Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

SOUDAL Sp. z o.o.
ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów

tel.: 22 7859040
e-mail: soudal@soudal.pl
Fax: 22 7859040

http://www.cieplymontaz.com.pl
http://www.facebook.com/PolubiszRemont/

Kategorie produktów firmy:

GASKET SEAL SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY

Opis wyrobu:

    * Gotowy do natychmiastowego użycia
    * Trwale elastyczny po utwardzeniu
    * Odporny na działanie czynników atmosferycznych i wysokich temperatur (do 285°C)
    * Odporny na oddziaływanie paliw, olejów, tłuszczy, wody i płynów mrozoodpornych

Zastosowanie:

    * elastyczne uszczelniania złączy w budownictwie i przemyśle, gdy istotna jest odporność na działanie wysokich temperatur
    * formowanie pierścieni uszczelniających (uszczelek między częściami metalowymi, uszczelek w pompach i silnikach)
    * elastyczne uszczelnienia hermetyzujące w kołach grzewczych, maszynach, sprzęcie kuchennym itp.
    * doskonała zastępcza uszczelka w silnikach samochodowychpowrót