Fasada 50

FA 50 – system ścian osłonowych o szerokiej gamie rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających nadać obiektom indywidualny i niepowtarzalny charakter - warianty: FA 50 SL (strukturalna linia), FA 50 HL (horyzontalna linia) oraz szklana okładzina elewacyjna. Ściany fasadowe montowane są na płaszczyznach pionowych, pochylonych, łukowych lub załamanych pod dowolnym kątem. FA 50 sklasyfikowano w grupie najlepszych ścian osłonowych dostępnych na rynku pod względem izolacyjności termicznej i akustycznej oraz szczelności na wodę i wiatr. Pas podokienno-nadprożowy w klasie odporności ogniowej EI 60. Ścianę osłonową klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniającą ognia (NRO). Jako wypełnień używa się szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub kuloodpornych, wykonanych ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego lub refleksyjnego. Mogą być stosowane również płyty poliwęglanowe lub panele aluminiowe z pianką izolacyjną.


powrót