Fasada 50 S G-M

FA 50 S G-M - jest rozszerzeniem konstrukcyjnym systemu FA 50. Istotną różnicą w FA 50 SG-M jest zastosowanie wypełnień w postaci szkła strukturalnego oraz innej metody montażu wypełnień do rusztu nośnego. W systemie tym możliwe jest wykonanie ram oszklenia stałego oraz ram okien odchylnych na zewnątrz.

powrót