ORTIS POMORZE

wpis podstawowy

Okna PVC

Są to najbardziej popularne okna w naszym kraju. Można je podzielić z grubsza na dwie grupy, w zależności od przeznaczenia.
Pierwsza – podstawowa, to okna z profili o głębokości zabudowy około 70 mm, pięcio- lub sześciokomorowe, pozwalające na zastosowanie w nich podstawowego pakietu szybowego o Ug=1,0 do 0,7 W/m2K, o grubości zespolenia od 24 do około 36 mm.
Druga – o lepszych parametrach termoizolacyjnych, to okna z profili o większej głębokości zabudowy (często przekraczającej 90 mm), w których można zmieścić grubsze pakiety szybowe, oferujące współczynniki Ug rzędu 0,5, a nawet 0,3 W/m2K. O tym najniższym na razie możemy zapomnieć, gdyż cena samej szyby o takiej przenikalności cieplnej, przewyższa koszt kompletnego okna z podstawową szybą o Ug=1,0 W/m2K, a zastosowanie jej w oknie nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Konstrukcja okien PCW wymaga zastosowania stalowego (lub z innego materiału) wzmocnienia wewnątrz profili, które zapewni sztywność i wytrzymałość okna na odpowiednim poziomie. Podstawowa wersja okna PCW jest w kolorze białym i takie okno jest najtańsze. Jeśli chcemy mieć okno w innym kolorze, musimy się liczyć z dopłatami, które są uzależnione po pierwsze od koloru (jest kilka grup oklein do okien PCW, które są w różnych cenach) i od tego, czy kolor ma być tylko od zewnątrz, czy z obydwu stron okna. 
Projektując okna PCW musimy pamiętać o tym, że kolor ma wpływ na dopuszczalne gabaryty konstrukcji, i o ile np. okno jednoskrzydłowe w kolorze białym może nam pasować do danego otworu, to z oknem w kolorze nie musi już tak być, bo okna w kolorze mają mniejsze dopuszczalne gabaryty. Wiąże się to ze zmianami parametrów profilu wraz z jego nagrzewaniem (wydłużenie i mięknięcie), które zmieniają się tym bardziej, im wyższą temperaturę osiągnie dany element. Temperatura zaś, do której nagrzewa się profil zależy wprost od koloru, gdyż biały w znacznym stopniu odbija promieniowanie słoneczne, a kolorowy w dużo większym stopniu je pochłania.
Zawsze staramy się dobrać okna w taki sposób, aby spełniły one oczekiwania klienta i wymogi stawiane przez przepisy prawa. Nie zawsze zakup najcieplejszego (i jednocześnie najdroższego) okna jest najlepszym rozwiązaniem. Ale też nie zawsze zakup najtańszego okna takim będzie. Należy pamiętać o przepisach, które wymagają, aby budynki, dla których uzyskano pozwolenie na budowę począwszy od 1 stycznia 2014, były wyposażone w okna o współczynniku przenikania ciepła co najmniej Uw=1,3 W/m2K (nie mylić z Ug: Uw jest współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna, a Ug dotyczy tylko szyby), a takiej wartości nie uzyskamy przy zastosowaniu szyby o Ug=1,0 W/m2K.


powrót