Szprosy konstrukcyjne

Zastosowanie w skrzydle drzwiowym szprosów konstrukcyjnych daje niemal nieograniczone możliwości stylistyczne. Oczekiwany efekt można uzyskać poprzez:

    * oszklenie dowolnych pól (wydzielonych szprosami konstrukcyjnymi) wybranym rodzajem szyb zespolonych (ze szkłem kolorowym, ornamentowym, lustrzanym. wypukłym etc.)     * wypełnienie dowolnych pól panelem gładkim w wybranym kolorze     * zastosowanie szprosów konstrukcyjnych o różnych szerokościach (64 mm, 76 mm, 82mm, 116 mm)     * zastosowanie szprosów konstrukcyjnych w różnych kolorach.

Przykłady drzwi wejściowych ze szprosami konstrukcyjnymi w skrzydle:

Przykłady podziału skrzydła drzwiowego szprosami konstrukcyjnymi.


powrót