ADPOL TRADE Sp z o.o.

wpis podstawowy

ADPOL 68

współczynnik K  dla  całego okna  od 1,1 W/m2K  do 1,35  W/m2K  
  •     system ADPOL-68,
  •     rama/skrzydło w konstrukcji drewnianej : Sosna , Red Meranti , Eukaliptus,
  •     szyba Ug = 0,7 o budowie 4T/12Ar/4/12Ar/4T; pakiet szybowy do 36mm (możliwe są wszystkie konstrukcje); ramka swisspacer; można zastosować inny pakiet szybowy np. P4 z tym, że należy sprawdzić Ug dla takiej szyby i policzyć ciężar skrzydła, aby nie przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego ciężaru,
  •     okapnik aluminiowy ALURON,
  •     uszczelka pojedyncza wrębowa TPE,
  •     co pozwala dla  całego okna uzyskać   współczynnika      k  poniżej 1,35 -  od   1,1   W/(m2xK)  do    1,35   W/(m2xK)   w zależności od wielkości okna i rodzaju drewna,
  •     istnieje możliwość wykonania drzwi zewnętrznych w technologii okiennej tylko dla profilu softline DZK TO.powrót