KOMPAN

wpis podstawowy

Kontakt

KOMPAN
Wyżnica 65 k Kraśnika
23-251 Dzierzkowice

tel.: 081 8846986
e-mail: kompan@kompan.com.pl
tel.: 502 738749
e-mail: detal@kompan.com.pl
tel.: 515 192787

Kategorie produktów firmy:

KOMPAN OKNA demo

OPIS OGÓLNY

Program KOMPAN OKNA od samego początku miał jedno podstawowe założenie najprostszą drogą prowadzić operatora do celu. Nawet w działach wymagających specjalistycznej wiedzy technologicznej program jest bardzo przyjazny. Profesjonalna wiedza obsługi przekładana jest w prosty sposób na cele jakie chcemy osiągnąć. Program nie ogranicza naszych inwencji technologicznych, a wręcz przeciwnie sam wskazuje nam miejsca na które warto zwrócić szczególną uwagę w procesie handlowym i produkcyjnym.

Wersja programu, którą Państwu prezentujemy jest pierwszą wersją handlową przeznaczoną do sprzedaży. Skupiliśmy sie w niej w szczególności na udostępnieniu opcji pomijanych w innych programach, a z naszego punktu widzenia niezmiernie ważnych w procesie produkcyjnym, jak również w procesie zarządzania produkcją.

Wspomnę tu tylko takie sprawy jak kompleksowe rozwiązanie zagadnienia stalowania stolarki z uwzględnieniem wszystkich elementów mających w pływ na zachowanie okna tj. koloru, ilości i rodzajów słupków, wielkości skrzydła w poszczególnych osiach, orientacji słupka. Przy szczególnie dużych konstrukcjach program dodatkowo informuje nas o spełnieniu norm statycznych DIN w odniesieniu do zastosowanych słupków jak również połączeń rama-rama.

Równie ważnym elementem jest inteligentny magazyn, kontrolujący stany bieżące, z uwzględnieniem produkcji w toku, produkcji zaplanowanej do realizacji, jak również zleceń zatwierdzonych do produkcji, dodatkowo może być aktywna funkcja rozliczeń klienta która blokuje w sposób automatyczny produkcję przygotowanych zleceń. Zlecenia takie nie mogą być optymalizowane i nie są widoczne przez magazyn do czasu zwolnienia ich przez dział finansowy.

Prosta obsługa programu z reguły wiąże sie z ograniczeniem funkcji zaawansowanych, w przypadku KOMPAN OKNA, została udostępniona pełna ingerencja w technologię z poziomu działu sprzedaży, odbywa sie to poprzez modyfikację stworzonej konstrukcji z dostępem ogólnym lub w przypadku bardziej złożonych zagadnień, np. okuć, po wprowadzeniu hasła dostępu.

Jednym z niewątpliwie bardziej nowatorskich rozwiązań jest system zamiany art. okleinowanych na białe ze skierowaniem ich do oklejania i pełną obsługą magazynową tej operacji.

OFERTOWANIE

Moduł przeznaczony do wyceny stolarki okiennej i drzwiowej.

 1. Producent (pełny dostęp do opcji wyceny),
 2. Dealer (opcja z ograniczeniami podglądu kalkulacji),
 3. Wielojęzyczność modułu,
 4. Wielojęzyczność wydruków(bez względu na język pulpitu)
 5. Szybkie przełączanie pomiędzy językami pulpitu,
 6. Praca w jednej bazie z jednolitą numeracją dla wielu rynków,
 7. Odrębny system kalkulacji dla każdego rynku,
 8. Odrębna waluta dla każdego rynku,
 9. Praca na różnych rynkach na poszczególnych stanowiskach w zależności od sposobu logowania,
 10. Ograniczenie dostępu do ofert i zleceń zalogowanego operatora do terenu działania,
 11. Ograniczenie możliwości modyfikacji zapisanych zleceń przez osoby nieuprawnione,
 12. Wymuszenie zapisania oferty przed wydrukowaniem,
 13. Wymuszenie wyceny pozycji po dokonaniu zmian,
 14. Zapis na ofercie wszelkich ingerencji operatora w technologię,
 15. Zapis przekroczenia parametrów technologicznych, wraz z informacją o utracie gwarancji,
 16. Zapis informacji o braku użycia wzmocnień w poszerzeniach jeśli technolog udostępni taką możliwość,
 17. Możliwość tworzenia opisu do oferty,
 18. Możliwość tworzenia opisu dla poszczególnych pozycji w zleceniu,
 19. Możliwość tworzenia konstrukcji złożonych,
 20. Orientacyjne obliczanie statyki dla połączeń okien i dla użytych słupków,
 21. Dostęp do kart technicznych elementu po wskazaniu wskaźnikiem i połączeniu z internetem.
 22. Proste wpisywanie konstrukcji przez wybór właściwego zestawienia.
 23. Możliwość pełnej ingerencji w gotową konstrukcję na poziomie operatora.
 24. Ograniczenie ingerencji w technologię przez żądanie hasła.
 25. Prosta zmiana właściwości konstrukcji takich jak: kolor, kolor uszczelek, typ listwy przyszybowej, typu szkła, rodzaj szprosu.
 26. Wstawianie wypełnień w postaci płyt, paneli ozdobnych i lameli.
 27. Wizualizacja szkła i wypełnień.
 28. Szprosy wewnętrzne,naklejane i ich kombinacje(szpros wiedeński)
 29. Podgląd użytych materiałów w rozbiciu na grupy z uwzględnieniem planowanego odpadu i bez.
 30. Podgląd kosztów materiałowych.
 31. Grupy narzutowe na poszczególne typy materiału.
 32. Czytelny mechanizm wyceny.
 33. Podgląd całej kalkulacji okna.
 34. Kalkulacja kosztów montażu z rozbiciem na poszczególne etapy.
 35. Sumowanie konstrukcji z montażem i odwrotnie w zależności od zastosowanej stawki VAT.
 36. Cennik rastrowy, z eksportem do Exela.
 37. Dostęp do ofert i zleceń znajdujących sie w bazie (wg uprawnień)
 38. Podgląd statusu zlecenia w cyklu produkcyjnym.

Wersja  demo dostępna jest za darmo na stronie firmowej - www.kompan.com.plpowrót