Kontakt

ORGADATA East Europe Sp. z o.o.
ul. BoWiD 9a
75-209 Koszalin

[mapa]
tel.: +48 94 3480881
e-mail: info@orgadata.pl

http://www.facebook.com/OrgadataEE/

Kategorie produktów firmy:

LogiKal® Obróbki

LogiKal® Obróbki
Moduł wprowadzania obróbek jest niezbędnym narzędziem pracy dla każdego producenta. Tworzenie kompletnych rysunków obróbek profili jednym kliknięciem – bez względu czy dla drzwi, okien czy fasad. Z programem LogiKal® nigdy więcej nie będziesz musiał tworzyć rysunków ręcznie.
Podczas wprowadzania elementów program LogiKal® automatycznie dobiera obróbki dla połączeń, przycięć, okuć okiennych, itd. Inteligentne narzędzie wprowadzania okuć umożliwia łatwy i wygodny dobór okuć drzwiowych. LogiKal® automatycznie oblicza techniczne możliwości zastosowania wybranych okuć niezależnie od systemu profili. Podczas tego procesu LogiKal® bierze pod uwagę zarówno sytuację montażową jak i użyte profile.
Dla przykładu, LogiKal® rozpoznaje maksymalny wymiar otworu, jaki musi być wyfrezowany dla zamka. Następnie LogiKal® oblicza faktyczne zapotrzebowanie na materiał i automatycznie generuje wszystkie wymagane tabele
głębokości. Tak przygotowane obróbki LogiKal® przedstawia na kilka sposobów: w module wprowadzania obróbek, jako rysunek CAD, jako wydruki lub w rzeczywistej skali w widoku 3D. Rysunki mogą być eksportowane bezpośrednio do modułu LogiKal®-CAD, programu AutoCAD lub innych zewnętrznych systemów CAD. W ten sposób LogiKal® eliminuje pomyłki przy tworzeniu rysunków poszczególnych profili. Oczywiście jest też możliwość wydrukowania tych rysunków.
Czy chcesz przesyłać obróbki bezpośrednio do centrum obróbczego?
W programie LogiKal® wystarczy zastosować moduły do sterowania maszynami CNC – dla obróbki pojedynczego profila jak również obróbek wszystkich profili z magazynu, łącznie z optymalizacją.


powrót