Sellmet sp. z o.o.

wpis podstawowy

COSMOFEN DUO - klej do aluminium

Dwuskładnikowy klej reakcyjny do konstrukcyjnego klejenia aluminiowych naroży w powlekanych proszkowo i anodowanych profilach ościeżnic i skrzydeł okiennych. Posiada duzą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Posiada atest kontrolny z ift-Rosenheim.

Dostępne opakowania: 550g i 900gpowrót