PRESS GLASS SA

wpis pełny

Kontakt

PRESS GLASS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

[mapa]
tel.: +48 34 327 50 69
e-mail: nowawies@pressglass.eu
Fax: +48 34 327 58 01

https://www.facebook.com/PRESSGLASS

Kategorie produktów firmy:

Szyby zespolone dźwiękochłonne

Szyby zespolone dźwiękochłonne

 

Ochrona przed hałasem jest jednym z ważniejszych problemów naszego życia. Warunkiem zapewnienia właściwego komfortu, a czasami wręcz zamieszkania w danym pomieszczeniu jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu.
Odczucie hałasu w pomieszczeniu podlega następujacej zasadzie: jeżeli poziom hałasu w pomieszczeniu zmniejszy się o 10 dB w stosunku do tego jaki jest na zewnątrz, to odnosi się wrażenie, że jest on połowę mniejszy.

 

Ochrona przed hałasem musi być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować źródla hałasu. W takich przypadkach mamy do czynienia z zespolonymi szybami dźwiękochłonnymi.

 

 

Budowa Zestawy dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb, ich elastyczne połączenia oraz zastosowanie gazów tłumiących w przestrzeni między szybami. Szyby zespolone, w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw=28-53 dB. Wybierając właściwą izolację dźwiękową należy każdorazowo określić źródło hałasu. Z uwagi na działanie wielu czynników, mających zróżnicowane znaczenie i wpływ na tłumienie hałasu, doborem szkła dźwiękochłonnego każdorazowo powinna zająć się odpowiednio wykwalifikowana osoba celem indywidualnego oszacowania poziomu hałasu i dopasowania zestawu szybowego o odpowiednim poziomie tłumienia dzwięku. Jest to czynność mająca zasadniczy wpływ na uzyskanie odpowiedniego komfortu pomieszczeń. Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej Rw oraz wskaźniki poprawkowe C i Ctr .Podają one uśrednioną ilość decybeli tłumionych przez prze-grodę w paśmie od 100 do 3150 Hz, nie informując dokładnie o poziomie tłumienia w kolejnych pasmach z podanego zakresu częstotliwości. Press Glass posiada Świadectwa Badań na szyby dźwiękochłonne o średniej ważonej izolacyjności akustycznej od 34 dB do 51 dB

 

» Zobacz ofertę szyb dźwiękochłonnychpowrót