Kontakt

Cellpack Polska Sp. z o.o.
Bokserska 64
02-690 Warszawa

tel.: 022 8535354
e-mail: adam.kosiorek@bircher.com
tel.: 0602 589289
Fax: 022 8535356

Kategorie produktów firmy:

Jupiter SE

Samokontrolujący moduł radarowy do wyjść awaryjnych - (zgodnie z AutSchr)

powrót