Kontakt

A+W Software Polska Sp. z o.o.
ul. Leśna 10A
62-300 Września

[mapa]
tel.: +48 61 436 68 31
e-mail: poland@a-w.com

http://www.facebook.com/AW.Software.GmbH

Kategorie produktów firmy:

A+W Defect Optimizer

Rozpoznanie miejsc błędów i uwzględnienie ich w optymalizacji 

Państwa klienci reklamują wadliwe szyby/okna po montażu? Muszą Państwo po umyciu zgłaszać wyko- nane jednostki do pęknięć z powodu błędów i wtrąceń i produkować je dodatkowo ręcznie? To znaczy, że ponieśli Państwo już znaczne koszty w związku z produkcją (i wysyłką) szyby.

A teraz inwestują Państwo ponownie, aby dodatkowo wyprodukować jedną szybę i w razie potrzeby ponownie wysłać ją do klienta.Statystycznie co druga szyba Jumbo ma  wadę.  Często  jednak  wtrącenia i błędy na płytach magazynowych i płytach pozostałości rozpoznawane są dopiero bardzo późno lub za późno – np. podczas kontroli jakości przed montażem ISO lub po nim lub w najgorszym razie dopiero u klienta. Dlaczego nie wykrywać błędów już przed rozkrojem i nie uwzględniać ich w optymalizacji? 

Zwiększ wydajność szkła i popraw jakość z pomocą oferowanej przez A+W inteligentnej optymalizacji miejsc błędów: 

▪ Przy użyciu skanerów jakości firmy Viprotron skanujemy płytę magazynową i lokalizujemy błędy jeszcze przed rozpoczęciem rozkroju.

▪ Miejsca błędów uwzględniane są w optymalizacji dla ponownej strukturyzacji/restrukturyzacji  obrazu  cięcia.

▪ Sekwencje  obowiązkowe  uwzględniane są w optymalizacji.

▪ Również wady w płytach pozostałości są zapisywane i dzięki temu mogą być one użyte później bez ponownej  kontroli.

▪ Jeżeli nie można uniknąć wad przez optymalizację (liczba i wielkość szyb na wzorze), wówczas na błędach układane są małe, tańsze szkła

▪ Szkła, które położone są na błędach, zgłaszane są automatycznie jako pęknięcie i dodatkowo cięte. 

Korzyści:

▪ Poprawa jakości przez unikanie błędów

▪ Wyraźne obniżenie kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu miejsc błędów

▪ Unikanie obróbek na już wadliwych szybach

▪ Wybór odpowiednich dostawców poprzez kontrole jakości

▪ Poprawa terminowości dostaw  powrót