Kontakt

A+W Software Polska Sp. z o.o.
Os. J. Strusia 20
31-810 Kraków

[mapa]
tel.: 012 640 13 80
e-mail: poland@a-w.com
Fax: 012 649 79 79

http://www.facebook.com/AW.Software.GmbH

Kategorie produktów firmy:

A+W Discovery

Integracja, przygotowanie, analiza danych przedsiębiorstwa

Profesjonalnie przygotowane i przeanalizowane umożliwiają dokładną i aktualną informację jako bazę dla decyzji biznesowych opartych na mocnych podstawach. Jednak te cenne dane nie zawsze są łatwo dostępne, zwłaszcza w kompleksowych przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw. Są one znacznie rozrzucone w różnych siedzibach i działach, w administracji, sprzedaży i produkcji, w różnych platformach oprogramowania i modułach. Już sama integracja danych oznacza więc ogromne wyzwanie. Aby możliwa była obserwacja i analiza w spójnym środowisku np. statystyk sprzedaży i reklamacji, analiz pęknięć i czasów pracy maszyny, a to wszystko być może jeszcze od różnych klientów, potrzebne jest inteligentne narzędzie. Potrzebują Państwo A+W Discovery, nowego systemu Business Intelligence firmy A+W.

A+W Discovery wspomaga konwersję, integrację i analizę obszernych, niejednorodnych danych. Program wydobywa dane z wielokrotnych źródeł, oczyszcza i ujednolica je i doprowadza do wspólnej, jednorodnej bazy danych.

Zgromadzone parametry przedstawiane są jako wielowymiarowe macierze w kostkach OLAP* (data cube). Z pomocą tego rodzaju prezentacji użytkownik może korzystać z dostępu do różnych aspektów danych według zdefiniowanych przez siebie wymagań ‚w danym świecie‘. W ten sposób kostka danych może wiązać takie fakty, jak czasu zadane i rzeczywiste, koszty, ilości i obroty z takimi wymiarami, jak mocodawca, klient, przedstawiciel, linia produkcyjna, okres itd. Do procesów analizy można zastosować specjalne operacje filtrowania, jak slicing, dicing, pivoting i drill­down.

Automatyczna nocna aktualizacja i przygotowanie data cube umożliwiają stale aktualne i szybkie analizy.

Controlling za pomocą jednolitych narzędzi

Aby dać użytkownikowi do ręki znane i wysoko wydajne narzędzie, jako jednolity interfejs analityczny służy Microsoft® Excel® (od wersji 2010). Wraz z pakietem podstawowym udostępniany jest zestaw pomocnych i sprawdzonych w praktyce analiz do natychmiastowego zastosowania. Pakiet bazowy można rozszerzyć indywidualnie w celu odpowiedzi na specjalne sformułowane problemy.

Korzyści:

▪ Konsolidacja  danych  przedsiębiorstwa wykraczających poza siedzibę

▪ Gromadzenie danych z najróżniejszych źródeł

▪ Spójne środowisko analizy

▪ Zindywidualizowane analizy z obszernymi  możliwościami  powiązań

▪ Statystyki sprzedaży, czasu przebiegu, pęknięć itd.

▪ Rozszerzenia możliwe w każdej chwili

▪ Mniejsze nakłady na szkolenie

*  OLAP: Online Analytical Processing. Kostki OLAP używane są często do

analizy złożonych baz danych przedsiębiorstwa.

 

 


 powrót