Kontakt

A+W Software Polska Sp. z o.o.
ul. Leśna 10A
62-300 Września

[mapa]
tel.: +48 61 436 68 31
e-mail: poland@a-w.com

http://www.facebook.com/AW.Software.GmbH

Kategorie produktów firmy:

A+W Sharepoint DMS

Niemal pozbawiony papieru system archiwizacji

Dokumenty i organizacja pracy:

A+W Sharepoint DMS jest rozbudowanym systemem zarządzania dokumentami łącznie z bazującym na regułach przetwarzaniem dokumentów. System oparty jest na oprogramowaniu Microsoft SharePoint i skutecznych systemach ELO ECM.

Dzięki całkowitej integracji w programach A+W Enterprise i A+W Business wszystkie dokumenty do zawartych tu obiektów (klienci, dostawcy, produkty, zlecenia, zamówienia itd.) przyporządkowywane są w tle bezpiecznie dla procedury i z zachowaniem własnych wytycznych organizacyjnych i prawidłowo odkładane.

Jednocześnie dzięki zintegrowanemu zarządzaniu organizacją pracy procesy stają się bardziej zautomatyzowane, a przez to codzienna praca jest łatwiejsza. Wyszukiwanie i znajdowanie oraz sporządzanie dokumentów odbywa się szybko i łatwo za pomocą kilku kliknięć myszki.

Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne mogą być również opatrzone kodem kreskowym, przez co automatycznie realizowane jest indeksowanie.

Znacznie wzrasta przejrzystość infor- macji dla osoby podejmującej decyzje, ponieważ wszystkie źródła informacji są ze sobą połączone i przedstawiane za pomocą jednego jednego interfejsu. Aby ułatwić instalację systemu, sporządzone zostały już szablony dla produktów A+W Software i przemysłu przetwórstwa szkła płaskiego. Tym samym ok. 70% ustawień w oprogramowaniu jest już wstępnie skonfigurowanych. Dzięki temu system ten może być w bardzo krótkim czasie zastosowany w środowisku produkcyjnym.

Connect:

W programie A+W Sharepoint DMS zawarty jest elastyczny interfejs „Connect“. Po naciśnięciu przycisku kontekstowo udostępnia on użytkownikom odpowiednio do ich ról i zadań roboczych wszystkie potrzebne informacje i działania. Jeżeli np. użytkownicy wprowadzają numer zlecenia, automatycznie wyświetlane są wszystkie dokumenty przynależne do tego procesu.

„Connect“ oferuje ponadto m. in. możliwości wyszukiwania, sporządzania, wywoływania i odkładania nowych lub istniejących   dokumentów.   Łączy on ze sobą inne aplikacje biznesowe, jak Microsoft Office, systemy CRM i inne. Rozwiązanie udostępnia konfigurowalny przez  wzór  biznesowy  układ  logiczny i działania przetwarzania dla obiektów biznesowych. Dzięki temu pracownikowi automatycznie zapewniane są właściwe informacje, funkcje i automatyzacje, odpowiednio do jego roli i zadania roboczego.

 Korzyści:

▪ Pełna integracja w istniejącym systemie ERP A+W Enterprise lub A+W Business

▪ Łatwa obsługa

▪ Zwiększenie  przejrzystości  informacji

▪ Mniejsze nakłady na implementację dzięki istniejącym szablonom

▪ Wzrost automatyzacji procesu

▪ Zwiększenie  bezpieczeństwa  procesu

▪ Przestrzeganie  ustawowych  obowiązków  przechowywania

▪ Do 10 GB metadanych w systemie operacyjnym Microsoft Windows Serwer od wersji 2008


 powrót