Tyskie Okna Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Okna Sekstet i Sekstet Styl

Obniżenie zużycia energii jest w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych przesłanek doboru materiałów budowlanych. Pod względem techniki izolacji cieplnej profile okienne z większą liczbą komór wykazują przewagę na innymi; bowiem każda dodatkowa komora powietrzna zmniejsza niepożądane straty ciepła. Nie może jednak ucierpieć na tym stabilność okna.
Wartość U w oknach SEKSTET i SEKSTET STYL sięga U = 1,2 W/m2K (zależnie od danej kombinacji profili i zastosowanego usztywnienia). Tworzy to idealne połączenie izolacji cieplnej i stabilności. Duża głębokość profilu - 74 mm - umożliwia, mimo umieszczenia sześciu komór, zastosowanie wielkowymiarowych stalowych usztywnień, gwarantujących nienaganną jakość okien przez wiele lat.


powrót