Tyskie Okna Sp. z o.o.

wpis podstawowy

System FA50

Szerokość profilu:

Materiał:
wg PN-EN573-3
wg PN-EN 12020-2

Uszczelka:

Izolacja:


    50 mm


stop EN AW 6060
tolerancja

EPDM, TPE

profil PCV


powrót