TAKAPOL sp. z o.o.

wpis pełny

Kontakt

TAKAPOL sp. z o.o.
Smolna 9/29
00-375 Warszawa

[mapa]
tel.: +48 22 401 80 41
e-mail: a.rosinska@takapol.pl
tel.: +48 508 14 20 18
e-mail: a.rosinska@wpr.it

Kategorie produktów firmy:

WF 200

Topielnik zbiorczy na reaktywny klej PUR typu “WF 200”

Bulk Melter for reactive hot melt PUR type “WF 200”

Topielniki zbiorcze stapiają tylko klej na powierzchni beczki, co pozwala uniknąć szoku termalnego kleju termo topliwego PUR oraz oraz ochronić wszystkie jego właściwości chemiczne i fizyczne.

-“ON SITE” system otwarty umożliwiający bezpieczną i szybką obsługę urządzenia topiącego.
- CPU dla centralnego monitorowania wszystkich funkcji maszyny, danych procesora i funkcji ustawień, funkcji zabezpieczeń i alarmów
-automatyczne dozowanie pozwalająca na uniknięcie, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, manualnego wprowadzania parametrów kleju. Dozowanie jest regulowane nawet podczas zmiany tempa pracy maszyny. Dzięki temu jakość produkcji jest zawsze pewna i pozwala na znaczące oszczędności kleju.

PojemnośćLitres200
Wydajność pompy Kg/h40/80
Tempo topienia* Kg/h35/90
Pompyn.1-2
Wężen.1-2

Bulk Melters melt the adhesive on the surface of the drum only, avoiding themal stress on temperature sensitive hot melt PUR adhesives and protecting their chemical/physical characteristics.
- CPU for the centralized supervision of the machine functions, of the processing data and times setting functions, of alarms and safety functions.
- Automatic dosage system which removes, otherwise from the traditional systems, the manual implementations of the measurements of the glue quantity. The dosage remains even, even if the speed alters. Hereby the quality of the production is always sure and allows a interesting saving of glue

CapacityLitres200
Pump Rate Kg/h40/80
Melt Rate* Kg/h35/90
Pumpsn.1-2
Hosesn.1-2


powrót