NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfapre Snelgrond

Syntetyczny, kryjący szybkoschnący podkład do pędzla, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie : Syntetyczny podkład impregnujący do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Szybkoschnący
· Bardzo dobrze się rozlewa
· MoŜliwość nałoŜenia nawierzchni po 2 godzinach
· Nie wydziela silnego zapachu

Skład:
Zmodyfikowane żywice alkidowe
Kolor: biały
Gęstość w 20°C: 1,22 kg/dm³
Grubość warstwy: 35 um sucha powłoka
Czas schnięcia: Pyłosuchy po ok. 30 minutach, suchy dotykowo po ok. 1,5 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 2 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: Ok 50 % objętościowo,
Wydajność: ok. 14 m², mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85% Środek czyszczący : Benzyna lakowa
Aplikacja: pędzel, wałek, zanurzanie
Rozcieńczalnik: benzyna lakowa
Środek czyszczący: Verdunner 3210


powrót