NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfapre Woodprimer WD 166

Wodny, kryjący podkład do pędzla i zanurzania, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie : Wodny podkład impregnujący do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Duża głębokość penetracji
· Znakomicie się rozlewa
· Posiada doskonałe właściwości grzybobójcze wg EN 152
· Trwała ekastyczność
· Dobra izolacja drewna egzotycznego

Skład:
kopolimery akrylu
Kolor: biały
Gęstość w 20°C: 1,21 kg/dm³
Grubość warstwy: 15-20 um sucha powłoka
Czas schnięcia: Pyłosuchy po ok. 60 minutach, suchy dotykowo po ok. 2 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: Ok 29 % objętościowo,
Wydajność: ok. 14 m², mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85% Środek czyszczący : Benzyna lakowa
Aplikacja: pędzel, wałek, zanurzanie
Rozcieńczalnik: woda (ok. 10%) lepkość 13-15 sek DIN4
Środek czyszczący: woda


powrót