NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalite Woodcoating WD 560

Wodorozcieńczalny, grubowarstwowy lakier transparentny do wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie : Kryjąca warstwa pośrednia i nawierzchniowa do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Bardzo dobrze się rozlewa
· Szybkoschnąca
· Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
· Na długo zachowuje elastyczność

Skład:
Samokrzyżujące się kopolimery akrylu
Kolor: Biały oraz kolory RAL/NCS – pochodne białego
Gęstość w 20°C: 1,12 kg/dm³
Grubość warstwy: 60 um sucha powłoka
Czas schnięcia: W temp.20 °C i wilg. RH. of 65%, pyłosuchy po ok. 60 min, suchy dotykowo po ok. 1,5 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 3 godzinach
Połysk: półpołysk
Zawartość części stałych: ok. 36% objętościowo, 44% wagowo
Wydajność: ok. 6-7 m², mocno uzależniona od chłonnościi gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 10 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: woda
Aplikacja: natrysk hydrodynamiczny, airless
Rozcieńczalnik: jeśli zachodzi taka konieczność - woda
powrót