NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin XT Zijdeglans

Syntetyczny, transparentny lakier do pędzla

Przeznaczenie: Przeznaczony do nowych prac oraz do renowacji drzwi, okien i innych elementów drewnianych

Charakterystyka produktu:
· Odporny na działanie wody
· Wysoka przezroczystość
· Półpołysk

Skład:
żywice alkidowe
Kolor: Według kolekcji lazurów NELF
Gęstość w 20°C: 0,970 kg/dm³
Grubość warstwy: 30 um sucha powłoka
Czas schnięcia: W temp.20 °C i wilg. RH. of 65%, pyłosuchy po ok. 30 min, suchy dotykowo po ok. 5 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 24 godzinach
Połysk: półpołysk
Zawartość części stałych: ok. 46% objętościowo
Wydajność: 13 m²/litr przy 20 um suchej powłoki, mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: Benzyna lakowa
Aplikacja: Pędzel/wałek
Rozcieńczalnik: Benzyna lakowa 0-5 %
powrót