NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin Transparant WV

Wodorozcieńczalny, lazurujący lakier nawierzchniowy do pędzla

Przeznaczenie: Do nowych prac i do renowacji drzwi, okien i innych elementów drewnianych, do wewnątrz i na
zewnątrz

Charakterystyka produktu:
· Wodorozcieńczalny
· Znakomicie się rozlewa
· Szybkoschnący

Skład:
Kopolimery akrylu
Kolor: Według kolekcji lazurów NELF
Gęstość w 20°C: 1,03 kg/dm³
Grubość warstwy: 30 um sucha powłoka
Czas schnięcia:  W temp.20 °C i wilg. RH. of 65% pyłosuchy po ok. 60 min, suchy dotykowo po ok. 2 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: półpołysk
Zawartość części stałych: ok. 40% objętościowo
Wydajność: 13 m²/litr przy 30 um suchej powłoki, mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 10 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: woda
Aplikacja: pędzel
Rozcieńczalnik: Nie zaleca się rozcieńczania
powrót