NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

ECOLEUM - bejca olejowa do drewna

od 42,95

Bejca olejowa do drewna

Mocno impregnujący środek do ochrony drewna o dużej zawartości substancji stałych. Do surowego drewna i suchego, zakonserwowanego drewna ogrodowego, płotów, pergoli itp.

  • Bardzo dobrze rozprowadza się po powierzchni
  • Nie drażni skóry, nawet w słońcu
  • Do użycia wyłącznie na surowym, nie wygładzonym drewnie
  • Żywe kolory
  • Mocno impregnuje pomimo wysokiej zawartości substancji stałych
  • Odporny na działanie promieni UV
  • Tworzy trwałą powłokę

Dzięki kombinacji olejów lnianych i żywicy alkidowej Ecoleum, jak na środek impregnujący, zawiera szczególnie dużą zawartość ekstraktu - ponad 90%. Ecoleum zawiera zatem na litr mniej niż 10% rozcieńczalnika. Większość bejc ogrodowych zawiera na litr ok. 50-70% rozcieńczalnika. Jedna warstwa Ecoleum o niskiej zawartości rozcieńczalnika odpowiada 3 - 4 warstwom zwykłej bejcy ogrodowej.

Opakowania: 1l, 2,5l

Podana cena jest ceną detaliczną brutto za opakowanie 1l.

Skład: Na bazie czystego oleju lnianego i żywic alkidowych
Kolory: Zgodnie z kolornikiem, 6 odcieni transparentnych
Czas schnięcia: 24 godziny
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: wyłącznie na podłożach chłonnych, takich jak nieobrobione, niewygładzone drewno, nakładać nie więcej niż dwie warstwy techniką “mokre na mokre”
Połysk: mat
Wydajność: 5 – 15 m² z  litra, silnie uzależniona od obiektu, podłoża i sposobu aplikacji
Temperatura aplikacji: 5 °C
Środek czyszczący: Czysta benzyna lakowa
Aplikacja: Pędzel/wałek
Rozcieńczalnik: Nie zaleca się rozcieńczania

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, trwała i sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Wcześniejsze szczotkowanie i szorowanie drewna nie jest konieczne. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć warstwę środka za pomocą pędzla lub wałka. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Na podłoża chłonne (nieobrobione, niewygładzone drewno) wystarczy jedna warstwa ECOLEUM. W przypadku podłoży mocno chłonnych nakładać nie więcej niż dwie warstwy techniką „mokre na mokre”. Unikać grubej warstwy, powłokę należy dobrze rozprowadzić po powierzchni.
Przed użyciem środek należy dobrze wymieszać. Nie zaleca się rozcieńczania. Narzędzia czyścić benzyną lakową.


Środki ostrożności

Ochrona skóry: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych
Tkaniny/papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu.Karta taka dostępna jest u dostawcy.
Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych danych.
 

 powrót