NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

PERKOLEUM IMPRA - impregnat do drewna

od 58,25

Koloryzujący środek impregnujący na bazie oleju i żywic alkidowych. Idealny do ochrony elementów architektury ogrodowej wykonanych z drewna, mi.n. płotów, pergoli itp. Doskonale impregnuje drewno na zewnątrz, czyni je odpornym na warunki atmosferyczne i działanie wody. Powierzchnię drewna pozostawia naturalną i matową. Do stosowania również na drewnie impregnowanym ciśnieniowo.

Opakowania: 2,5l

Podana cena jest ceną detaliczną brutto za opakowanie 2,5l

Skład: Na bazie żywic alkidowych
Kolory: 3 odcienie transparentne
Czas schnięcia: Pyłosuchy po ok. 4 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 24 godzinach
Połysk: mat
Wydajność: 12-15  m² z  litra, silnie uzależniona od obiektu, podłoża i sposobu aplikacji
Temperatura aplikacji: 5 °C, wilgotność 80%
Środek czyszczący: Benzyna lakowa
Aplikacj: Pędzel/wałek
Rozcieńczalnik: Nie zaleca się rozcieńczania
 

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, trwała i sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Przed użyciem środek należy dobrze wymieszać. Powierzchnia drewna powinna zostać przeszlifowana (stara, zszarzała warstwa drewna powinna
zostać usunięta), a następnie wyczyszczona środkiem PERKOLEUM HOUTCLEANER. Konserwowane drewno pokryć jedną lub dwiema warstwami PERKOLEUM IMPRA. Drewno niekonserwowane pokryć dwa lub trzy razy, zależnie od wybranego koloru. Powierzchnie pokryte wcześniej PERKOLEUM IMPRA i będące w dobrym stanie można ponownie doprowadzić do stanu optymalnego za pomocą jednej warstwy nałożonej po uprzednim oczyszczeniu drewna. Produkt należy nakładać pędzlem lub wałkiem do farb. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw pozostawić na 4-6 godzin do wyschnięcia. Nie zaleca się rozcieńczania. Narzędzia czyścić benzyną lakową.

Środki ostrożności

Ochrona skóry: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych


Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu.Karta taka dostępna jest u dostawcy.
Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych danych.
 powrót