NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

PERKOLEUM HOUTCLEANER - środek czyszczący do drewna

od 23,30

Skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek czyszczący na bazie aktywnych substancji mydlanych do drewna zszarzałego, pokrytego algami oraz uszkodzonego wskutek działania warunków
atmosferycznych (meble ogrodowe i inne przedmioty drewniane).

  • Do drewna tropikalnego
  • Do miękkich gatunków drewna
  • Do mebli ogrodowych

Opakowanie: 0,5l

Podana cena jest ceną detaliczną brutto za opakowanie 0,5l

Skład: Na bazie aktywnych substancji mydlanych
Kolor: bezbarwny
Czas schnięcia: ok 15 min.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: W razie silnych zabrudzeń czynność można powtórzyć po ok 30 min.
Wydajność: W zależności od obiektu, podłoża i sposobu aplikacji
Temperatura aplikacji: 5 °C
Aplikacja: pędzel
Rozcieńczalnik: woda

Przygotowanie powierzchni

Przed użyciem dokładnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię w celu usunięcia alg. Szare i wysuszone drewno musi być dodatkowo delikatnie przeszlifowane.Wymieszać (w osobnym pojemniku, wiadrze) proporcjonalnie jedną część PERKOLEUM HOUTCLEANER na 5 części wody. Produkt powinien być dobrze wtarty w czyszczoną powierzchnię za pomocą szczotki. Należy pozostawić do wchłonięcia na około 10-15 minut. Następnie należy spłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą za pomocą gąbki lub szczotki.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, powierzchnię można następnie zabezpieczyć jednym z produktów z gamy PERKOLEUM.

Środki ostrożności

Ochrona skóry: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu.Karta taka dostępna jest u dostawcy.
Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych danych.
 

 powrót