Team-Plast Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Przemysłowa brama Thermo Highspeed 45

Duże oszczędności energii dzięki dobrej izolacji. Z bramą o grubości 45mm oszczędzacie Państwo na kosztach ogrzewania. W bramach ISD2 izolację stanowi trudno palny (wg normy DIN 4102) rdzeń poliuretanowy o grubości 45mm otrzymywany metodą bezfreonową. Pojedynczy segment bramy osiąga dzięki temu bardzo dobrą wartość parametru k=0,51. Taka izolacja gwarantuje, że zimno pozostanie na zewnątrz, a ciepło będzie zatrzymane w środku pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego obsługa bramy przemysłowej staje się dużo wygodniejsza i prostsza. Standardowo bramy wyposaża się w linkę do obsługi ręcznej. Na życzenie mogą posiadać windę łańcuchową, która w sposób istotny ułatwia otwieranie i zamykanie. Przy zastosowaniu nowej technologii wyeliminowane zostało ryzyko zgniecenia palców pomiędzy segmentami bramy, natomiast konstrukcja ościeżnicy dzięki nowej bocznej osłonie zapobiega przypadkowemu wciągnięciu palców pomiędzy pionową ościeżnicę a prowadnicę bramy. W przypadku, gdy brama jest obsługiwana ręcznie zalecane jest specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające pęknięcie sprężyn, które w przypadku zadziałania są w stanie utrzymać bramę w każdym położeniu.

Segmentowe bramy przemysłowe Novoferm są stosowane w obiektach przemysłowych tj. hale magazynowe i produkcyjne, warsztaty samochodowe i garaże dla samochodów ciężarowych, remizy strażackie, myjnie samochodowe, obiekty handlowe i usługowe. Mają zastosowanie jako przegrody w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynków.

Model Thermo Highspeed 45 to brama segmentowa pionowo otwierana oraz zamykana w sposób wyjątkowo szybki i sprawny. Brama jest wysoce funkcjonalna i niezawodna. Produkt wyposażony jest w napęd i nie posiada systemu kompensacji wagi (żadnych sprężyn włosowych!). Bramy wykorzystywane są w budownictwie przemysłowym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Ze względu na wyjątkową szybkość otwierania, ten model może często zastąpić kombinację bramy segmentowej i bramy szybkobieżnej; połączenie dwóch funkcji w jednej bramie!


powrót