OKNODEM Sp. z o.o.

wpis podstawowy

INTRUDER

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Izolowany termicznie system do zabudowy okienno-drzwiowej, dwukomorowy (okna) lub trójkomorowy (drzwi), oprócz tradycyjnych funkcji R, U, R/U istnieje możliwość projektowania okien otwieranych 
i odchylanych na zewnątrz - w tym wypadku do tego typu okien niezbędne jest stosowanie specjalnych ramion nożycowych. System bardzo popularny na wyspach brytyjskich. Głębokość ościeżnic, 
skrzydeł okien i drzwi to 51 mm.

ZASTOSOWANIE
-
 stałe witryny
- okna rozwiernouchylne, rozwierne, uchylne, 
- okna rozwierne i uchylne do wewnątrzpowrót