Idencom Polska

wpis podstawowy

Kontakt

Idencom Polska
Aywasa 4A
32-020 Wieliczka

tel.: 12 376 52 88
e-mail: marketing@idencom.pl
tel.: +12 376 52 88

http://www.facebook.com/Idencom-Polska-1496985130613967/

Kategorie produktów firmy:

Gate Network rozwiązanie sieciowe

MONTAŻ OBOK DRZWI

BioKey Gate New Line TCP/IP Network AP (montaż natynkowy)/UP (montaż podtynkowy) jest komfortowym rozwiązaniem biometrycznym dla przedsiębiorstw i instytucji.

W przypadku  BioKey Gate New Line TCP/IP Network nie jest potrzebna dodatkowa kontrola bo autoryzowanie użytkowników na poszczególne drzwi można ustawić bezpośrednio na komputerze. Software prowadzi protokół drzwi z możliwością wglądu.

Przekazywanie kluczy, kart i PIN-kodów osobom nieupoważnionym lub nadużycia w sytuacji zgubienia można w przypadku stosowania BioKey Gate New Line TCP/IP Network wykluczyć.powrót