D.A. Glass

wpis podstawowy

Kontakt

D.A. Glass
ul. Warszawska 55
35-205 Rzeszów

tel.: tel.:(+48) 17 744 93 30
e-mail: daglass@daglass.pl

Kategorie produktów firmy:

Szkło Antyrefleksyjne

Szkło Antyrefleksyjne produkowane przez D.A.Glass ma unikalne właściwości, ze względu na zastosowanie technologii "chemicznej modyfikacji powierzchni szkła" poprzez trwienie, a nie nanoszenie nietrwałych powłok. Szkło Antyrefleksyjne można hartować, giąć i poddawać wszelkim obróbkom mechanicznym.

​Firma D.A.Glass wdrożyła unikalną technologię produkcji szkła antyrefleksyjnego, opracowaną przez Centrum Badawczo Rozwojowe pod nadzorem dr Waldemara Szczepanika.  Jesteśmy od kilku lat jedną z dwóch firm na świecie, które oddziaływując chemicznie na szkło, potrafią na skalę produkcyjną, zmienić jego właściwości optyczne, zwiększając znacznie transmitancję światła. Ta trudna do opracowania technologia daje produkt o unikalnych właściwościach, bowiem szkło tak modyfikowane jest najbardziej odporne na działania: mechaniczne, fizyczne i chemiczne w porównaniu z innymi znanymi metodami aplikacji warstw na szkło. Popularna powłoka antyrefleksyjna "sputteringowa" wykonana magnetronowo, charakteryzuje się wysokimi parametrami i wysoką jakością lecz jest nietrwała i nieodporna mechanicznie, tego rodzaju powłoką pokrywane jest, np. szkło do okularów i optyka soczewek aparatów fotograficznych. Kolejną, najtańszą i ogólnie stosowaną techniką produkcji szkła antyrefleksyjnego jest technologia o bardzo złej reputacji, "sol-gel".  Obecnie każda licząca się firma, rezygnuje z tej technologii ze względu na nieprzewidywalny okres trwałości powłoki i niskie jej parametry optyczne. Poza tym, żadna z tych dwóch technologii, jedynie nasza, nie daje możliwości wykonania antyrefleksu na materiałach przestrzennych np. szybach giętych do monitorów, kloszach lamp oświetleniowych, sferycznych osłonach kamer, bankomatów itd.  powrót