Kontakt

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

[mapa]
tel.: 071 3235250
e-mail: dh-polska@dh-partner.com
Fax: 071 3235240

Kategorie produktów firmy:

System oddymiania szybów windowych LSC


Zintegrowany system oddymiania klatki schodowej Elastyczne sterowanie kompaktowe systemem oddymiania budynku łączy jednocześnie dwie funkcje: - oddymienie szybu dźwigowego - oddymienie klatki schodowej System ten jest kompaktową jednostką w jednej obudowie o niskim nakładzie prac montażowych i korzystnych kosztach konserwacji. Jest bogato wyposażony i zapewnia łatwość obsługi.


Podstawowe elementy systemu LSC:

 • centrala sterująca wyposażona w awaryjne zasilanie  
 • zintegrowany detektor dymu w postaci systemu zasysania powietrza, który wykrywa dym w szybie windy   
 • klapa dymowa lub okna lamelowe w górnej części szybu
 • ręczne przyciski oddymiania
 • czujki dymowe na klatce schodowej na poziomach ewakuacyjnych
Do systemu LSC można podłączyć również dodatkowe akcesoria:
 • moduły do centrali, np. do podłączenia z centralą SAP
 • czujkę deszczu
 • termostat
 • zegar sterujący
 • zewnętrzne wskaźniki i pola obsługi
 • sygnalizatory optyczne i akustyczne
Możliwości systemu:
 • kilka niezależnych linii czujek dymowych
 • możliwość podłączenia do central systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i uzyskania dwukierunkowej  komunikacji (wysyłanie i odbieranie różnych sygnałów)
 • wszystkie linie pożarowe i ich okablowanie (czujki dymowe, centrale, przyciski oddymiania itd.) są stale monitorowane możliwość dokładnego zlokalizowania miejsca, w którym jest zakłócenie lub alarm
 • możliwość indywidualnych ustawień dla zasilania awaryjnego systemu oddymiania w przypadku braku napięcia
 • możliwość ustawienia automatycznego otwarcia klap dymowych w przypadku braku zasilania
 • różnorodne możliwości ustawień dla sygnalizatorów optycznych i akustycznych
 • wszystkie istotne funkcje i wskazania stanu systemu są dostępne przy pomocy wskaźników i „pól obsługi” na obudowie centrali.
 • sprawdzony, kompletny system z możliwością szybkiego i bezproblemowego montażu i uruchomienia
Zalety systemu LSC:
 • Odpowiednio wczesna ewakuacja
 • Konserwacja  bezpośrednio przy sterowaniu
 • Zintegrowany system oddymiania klatki schodowej
 • Mniej przeciągów na klatce schodowej
 • Niskie koszty energii cieplnej
 • Lepsze Świadectwo energetyczne budynku
   Więcej informacji na stronie: http://www.dhpolska.pl/produkt/oddymianie-szybow-windowych-system-lsc.html 


powrót