Kontakt

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

[mapa]
tel.: 071 3235250
e-mail: dh-polska@dh-partner.com
Fax: 071 3235240

Kategorie produktów firmy:

Klapy dymowe FIRE

Klapy dymowe są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w niewielkim zadymieniu, ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu spowodowane wysoką temperaturą, a w konsekwencji przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratowniczej. Na co dzień klapy służą do doświetlania
i wentylacji stref, w których się znajdują.

Klapy dymowe Fire wyposażone są w napędy elektryczne typu ZA. Zastosowanie takiego rozwiązania, wraz z dodatkowymi funkcjami sygnalizacji otwarcia i zamknięcia pozwala na uzyskanie rzeczywistej informacji o stanie (otwarcia/zamknięcia) klapy bez ingerencji w konstrukcję klapy i stosowania dodatkowych urządzeń (krańcówek), nie będących elementami systemu. Klapy posiadają Certyfikat Zgodności WE wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, a zastosowane napędy zębatkowe ZA Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

 

Klapa dymowa FIRE

 • klapa o podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej, z przygotowanym miejscem na ocieplenie, 
 • kopułka w wykonaniu aluminiowo-poliwęglanowym,
 • dysza będąca elementem dodatkowym wykonana z blachy stalowej,
 • owiewki będące elementem dodatkowym wykonanym z blachy aluminiowej.

 

Parametry klap dymowych FIRE

Podstawowe parametry, jakie charakteryzują klapy oddymiające wynikają z obowiązku klasyfikacji klapy, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12101-2:2005, według której klapy są poddawane badaniom techniczno użytkowym do celów
oddymiania.

Klasyfikacja dla klap FIRE:

 • niezawodność działania Re50,
 • odporność na:
  - obciążenie wiatrem WL1500,
  - niską temperaturę T, 
  - wysoką temperaturę B300,
  ​- obciążenie śniegiem SL550.

 

Elementy składowe klapy dymowej FIRE:

podstawa prosta z blachy stalowej o wysokości 500 mm wyprofilowana w „kształt litery C” umożliwia zakotwiczenie podstawy (dolna półka podstawy) do dachu oraz wykonanie ocieplenia podstawy klapy (dolna i górna półka podstawy).

 

Więcej informacji na stronie : http://www.dhpolska.pl/produkt/klapy-dymowe-fire.html powrót