Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

PSK G.U. – 966 mZ

Okucie równolegle-przesuwno-uchylne GU-966/100 oZ bb górnobieżne w połączeniu z pro­giem DKS spełnia warunek bez­progowości. Wysokość progu wynosi jedynie 20 mm. System ten może być zastosowany we wszystkich stan­dardowych pro­fi­lach drew­nianych i tworzywowych (schemat A). Okucie GU-966/100 oZ bb ofe­ruje natu­ralnie wszystkie znane zalety okuć GU-równolegle-przesuwno-uchylnych: prosta obsługa za pomocą klamki i duża funkcjo­nal­ność. Wszystkie punkty ryglujące wypo­sażone są w grzybki "CLEVERLE", które w inte­ligentny sposób wyrównują toler­ancje pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Obwiednia oZ nie posiada rozw órek ste­rowanych w sposób wymuszony. Skrzydło porusza sią zawsze równolegle do ościeżnicy i nie może być skręcone. Dodat­kowo stosujemy rozwórki połączone prętem, dzięki czemu skrzydło jest dociśnięte na całej szerokości.

 

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne GU-966/100 oZ bb ofe­rują:

  • Balkon bez progu
  • Automatyczne wska­kiwanie skrzydła w pozycji uchylnej: ochrona przeciwko przesuwaniu podczas wie­trzenia
  • Te same rozwórki i wózki dla ele­mentów z drewna i PCV
  • Ste­rowanie docisku prętem łączącym dla skrzydeł od szerokości we wrębie 1200 mm jest zabezpie­cze­niem przed skrę­ce­niem skrzydła
  • wszystkie regulacje kluczem Torx
  • Dzięki powłoce ferGUard*silber długo­trwałe zabezpie­czenie powierzchni przed korozją

 

Dane techniczne

ZastosowanieSzerokość skrzydła we wrębie [mm]Wysokość skrzydła we wrębie [mm]Maks. waga skrzydła [kg]
drewno / PCV640 – 1600*700 – 2350100
od szerokości skrzydła we wrębie 1200 mm należy zastosować docisk


powrót