Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Próg GU-thermostep 164

Dzięki izo­lacji cieplnej oszczędność energii, wysoka stabil­ność, dopasowanie do każdego sys­temu drew­nia­nego i tworzywo­wego: właściwości GU-thermostepu nie pozo­stawiają otwar­tych życzeń.

To ofe­rują progi GU-thermostep 164:

 • Możliwość wymiany szyny bieżnej na szynę o wysokości 15mm, 10mm lub 5mm.
 • Cał­kowita ochrona strony zewnętrznej (pogodowej) dzięki pro­filowi alumi­niowemu.
 • Duża elastyczność dzięki sys­temowi modułowemu: części bieżne, różnego rodzaju osłony i pro­wa­d­nice zaprojek­t­owane dla mon­tażu zatrz­as­ko­wego.
 • Ten sam profil bazowy dla drzwi drew­nianych i tworzywowych. Uszc­zelka jest zin­te­growana w pro­filu pogodowym
 • Dla „Mies­zkania bez barier“ zgodnie z DIN 18040

Zastosowanie:

 • ele­menty drew­niane
  Próg GU-thermostep 164 ofe­ruje alter­natywę dla ele­mentów drew­nianych o odstępie skrzydeł 10 i 22, 25, 28 mm oraz o grubości drewna od 56 do 68 mm w różnych wyko­na­niach i sche­matach
 • Ele­menty tworzywowe
  Zastosowanie we wszystkich typowych sys­temach z tworzyw sztucznych do 70 mm grubości skrzydła w różnych sche­matach


powrót