Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Stosowanie napędów łańcuchowych GU stawiacie na nowo­czesne i komfor­towe przewie­trzanie pomies­zczeń. Dzięki ich kom­pak­towemu wyglądowi dopasowują się one ide­alnie do architektury okna. Rozmai­tość spos­obów mocowania umożliwia w nie­omalże każdej sytu­acji ich montaż na oknach rozwi­er­nych, uchylnych, wychylnych, równoległych, opuszcz­anych, przechylnych, obro­towych i dachowych. Inte­lig­entna elek­tro­nika pozwala również na ste­rowanie syn­chro­niczne dwóch napędów - nawet w kombi­n­acji napędami ryglującymi.

Dane techniczne

Przegląd pro­gramuK25KS 30/40K30K60
Napięcie robocze 
[V AC]
230110 / 230110 / 230230
Siła ciągnąca / naciskająca [N]250300300600
Pobór prądu [A]0,20,120,160,2
Szerokość otwarcia [mm]200 – 400110 – 400200 – 500250 / 400
Klasa ochrony[IP]32303232
Tempe­ratura oto­czenia [°C]-5 do +75-5 do +65-5 do +65-5 do +75
Wymiary [mm]
szerokość560386,5456zależnie od skoku
wysokość2638,14340
głębokość4158,56056


powrót