Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Przy pomocy sys­temu otwierania naświetli z poziomu podłogi marki GU VENTUS F 200 / F300 otwieramy wszystkie nie­dostępne naświetla okien z tworzywa, drewna i aluminium do celów przewie­trzania np. pio­nowo zabudowane, pro­s­tokątne tra­pezowe, koszy­kowe i łukowe okna. Obsługa odbywa się ręcznieza pomocą dzwigni lub korby i gwa­ran­tuje dużą szerokość otr­arcia 200 / 300 mm (F 200 / F300). Kom­pak­towa zabudowa pozwala na szybki i wygodny montaż.

Ręczne sys­temy otwierania naświetli GU w szczegółach:

 • Wewnętrzne zaryglowanie w rozwórce daje większy docisk, szc­zel­ność, ochronę akus­tyczną i oszczędność energii
 • Podwyższone bezpie­czeństwo aż do klasy 2 dzięki zastosowaniu zasuwnic narożnych JET w niewidocznej obwiedni cen­tralnej
 • Wspor­niki skrzydła regulowane są bez­stop­niowo i zapew­niają wysoką szc­zel­ność skrzydła na napór des­zczu
 • Proste rozd­zielenie rozwórki z przodu w celu szybkiego odłączenia rozwórki
 • Wszystkie śruby mocujące jak również pręty pociągowe i poprzeczne ukryte są pod alumi­niową osłoną z zatrz­as­kowymi uch­wytami.
 • Funkcjo­nalne sza­blony dla wszystkich zastosowań
 • Opcjo­nalnie również dla otrier­anych na zewnątrz skrzydeł wychylnych (VENTUS F 200)
 • Liczne rozwiązania opcjo­nalne, takie jak boczne ryglowanie, ryglowanie niewidoczne, zasuwnice pio­nowe i kątowe do obsługi ręczną dzwignią, przenoszenie siły przez słupki, para­pety za pomocą cięgna giętkiego jak również dzwignie ręczne z kluczykiem umożliwiają zas­pokojenie indywidualnych życzeń

GU-rozwórka bezpie­czna EURO-SOLID:

 • W przypadku niechcia­nego położenia uchyłu skrzydła - np. poprzez niewłaściwy montaż rozwórki zamykacza naświetla po myciu okna - powraca ono w położenie bezpie­czne
 • Ele­menty mocujące i zawiasy nie są narażone na obciążenie
 • Automatyczne wyhamowanie skrzydła bez kło­pot­li­wego otwierania
 • Bez­stop­niowe ustawienie do wygodnej pozycji czy­szczenia
 • Łatwe zamykanie z położenia bezpie­cznego
 • Skrzydła uchylne naświetli są zgodnie z normami jakości i badań jak również wytycznymi BGR obowiąz­kowo wypo­sażone w rozwórki zapew­niające bezpie­czeństwo

Dane techniczne

Przegląd pro­gramuF 200F 300
Maks. waga skrzydła [kg]80200
Min. wysokość skrzydła [mm]250350
Zapotrzebowanie miejsca [mm]2030
Min. szerokość skrzydła [mm]
1 rozwórka
2 rozwórki
3 rozwórki

350 – 1200
1201 – 2400
2401 – 3600

620 – 1200
1201 – 2400
2401 – 3600
Wysokość przylgi [mm]0 – 250 – 25powrót