Kontakt

SAPA Building System Poland Sp. z o.o.
ul. Graniczna 60
93-428 Łódź

tel.: 042 6836373
e-mail: info.system@sapa.pl
Fax: 042 6836391

Kategorie produktów firmy:

THERMO 50 fasady

Ściany osłonowe

Thermo 50 jest rodziną systemów ścian osłonowych i dachów przeszklonych. W jej skład wchodzą typowe ściany słupowo-ryglowe (SFB 4150), ściany „strukturalne” (Thermo 50 MSG) oraz ściany z „wąską listwą” (SFB 5050 G). Kompatybilność tych systemów owocuje możliwością tworzenia różnorakich rozwiązań, np. typu „pozioma linia” /„pionowa linia”. Dzięki elastyczności systemu Thermo 50 powszechnym jest tworzenie na jego bazie indywidualnych rozwiązań obiektowych odpowiadających wizji architekta.

Podstawowym systemem przeznaczonym do wykonywania ścian osłonowych jest SFB 4150. Charakterystyczną cechą tego systemu jest wysoka izolacyjność cieplna (standardowo RMG 1) oraz odwadnianie polowe. Sposób

odwadniania niesie ze sobą szereg korzyści, z których najważniejsze są: stosowanie kształtowników jednego typoszeregu zarówno na słupy, jak i na rygle oraz swoboda w wyborze układu konstrukcyjnego (pionowego lub

poziomego). System zawdzięcza bardzo dobrą izolacyjność cieplną dzięki wysokim przekładkom termicznym

oraz specjalnym wewnętrznym uszczelkom oszklenia, wykonanym ze spienionego EPDM.

Kształt uszczelek dodatkowo wpływa na wzrost szczelności ściany osłonowej. Zarówno zewnętrzne profile dekoracyjne, jak i wewnętrzne nośne mogą przybierać różne kształty – od najprostszych prostokątnych do

bardzo skomplikowanych, zaprojektowanych przez architekta na potrzeby konkretnego obiektu.

Nowością w tym systemie są fasady ognioodporne w klasie EI 30, E30, EI 60 oraz E60.

Ściany osłonowe odwadniane skupami wykonywane są w systemie SFB 5050, którego szczególną odmianą jest SFB 5050 SG – ściana osłonowa z wąskimi listwami dociskowymi. Dzięki zastosowaniu od zewnątrz trapezowych kształtowników o szerokości 32 mm otrzymujemy wyjątkowo ekonomiczną alternatywę dla ścian strukturalnych.

Rozwinięciem tradycyjnego systemu Thermo 50 jest Thermo 50 MSG– ściana osłonowa łącząca w sobie estetykę ścian strukturalnych (brak aluminiowych profili od zewnątrz) z zaletami idącymi za mechanicznym mocowaniem szyb (eliminacja klejenia szyb spoiwami silikonowymi). Przerwa pomiędzy szybami może być wypełniona uszczelką (spienione EPDM) lub fugą silikonową. W ścianach osłonowych obok pól stałych możemy wykonywać okna otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, w tym także okna z niewidocznymi kształtownikami skrzydeł.

Oferowane systemy ścian osłonowych rodziny Thermo 50 są kompatybilne z systemami dachowymi i umożliwiają tworzenie konstrukcji przestrzennych.powrót