Kontakt

SAPA Building System Poland Sp. z o.o.
ul. Graniczna 60
93-428 Łódź

tel.: 042 6836373
e-mail: info.system@sapa.pl
Fax: 042 6836391

Kategorie produktów firmy:

THERMO 50 dachy przeszklone

Dachy przeszklone

Rodzina systemów Thermo 50 obejmuje, obok ścian osłonowych, także i dachy przeszklone. W systemie dachowym SFB 5050 konstrukcje odwadniane są słupowo, a asortyment kształtowników umożliwia wykonywanie

dachów przeszklonych i świetlików jedno- i wielopołaciowych oraz walcowych i kopułowych. Konstrukcje mogą być samonośne lub oparte na podkonstrukcji (stalowej lub drewnianej). Dzięki kształtownikom okapowym i łącznikom kątowym możliwe jest tworzenie konstrukcji przestrzennych (np. ogrodów zimowych).

Pod względem izolacyjności cieplnej system klasyfikowany jest w grupie materiałowej ramy 2.1 wg DIN 4108.

System dachowy SFB 5050 oferuje dwie metody łączenia rygli ze słupami: rygle mogą być osadzane w gniazdach wykonanych w słupach lub łączone ze słupami nakładkowo. Pierwszy sposobów montażu szczególnie przeznaczony jest do wykonywania elementów prefabrykowanych oferując wyjątkowo sztywne połączenia.

Dodatkową zaletą jest stosowanie na ryglach i słupach wewnętrznych uszczelek oszklenia o takiej samej wysokości. Uzupełnieniem systemu dachowego są okna połaciowe, które można stosować w nachylonych konstrukcjach w celu wentylacji lub oddymiania pomieszczeń.powrót