ALMONT Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Drzwi dymoszczelne.

Posiadamy upoważnienie do korzystania z aprobaty techniczej
ITB nr AT-15-5163/2001 na drzwi i segmenty przegród dymoszczelnych
MB-45D.

System MB-45D posiada dymoszczelność w klasie S30 dla drzwi i S60 dla przegród nie otwieranych.powrót