SADOWSKI SOFTWARE

wpis pełny

Kontakt

SADOWSKI SOFTWARE
ul. Piłsudskiego 81 A
86-300 Grudziądz

[mapa]
tel.: 056 6429620
e-mail: stolcad@stolcad.pl
Fax: 056 6426633

Kategorie produktów firmy:

DEALER

       Każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją stolarki otworowej i działające w oparciu o rozbudowane sieci przedstawicielstw handlowych poza zakładem produkcyjnym powinno posiadać program handlowy Dealer. Dlaczego?

      Odpowiedź jest prosta – ponieważ program Dealer pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie pracy, umożliwia wydrukowanie bogatej graficznie oferty dla klienta, oszczędza czas i ogranicza możliwość pomyłki. Program działa na podstawie danych technologicznych przekazanych ze Stolcada, przez co jest związany z określonym wytwórcą. Dealer funkcjonując z parametrami określonymi przez producenta stolarki, może być obsługiwany nawet przez osoby, które posiadają tylko podstawową wiedzę na temat projektowania okien i drzwi. Pracownik nie musi martwić się o poprawność swoich projektów – dzięki systemowi wyświetlania komunikatów o pomyłkach jest ona weryfikowana przez program już na etapie projektowania.

      Program Dealer odgrywa istotną rolę w usprawnieniu procesu obsługi klienta. Podobnie jak Stolcad posiada on intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie przygotowanie każdego - nawet skomplikowanego - projektu oraz jego wycenę. W zależności od uprawnień nadanych przez producenta, tj. od rodzaju współpracy między handlowcem i producentem stolarki, Dealer może zmieniać lub nie:

 • narzuty na całość,
 • rabat klienta,
 • narzuty cennika,
 • cenę w pozycji,
 • kurs waluty.   

      W programie Dealer stosowane są specjalne techniki kodowania, które powodują ukrycie w programie poufnych danych producenta, m. in. cen. Dzięki temu program może obliczać cenę z rzeczywistego zużycia materiałów, przy czym użytkownik nie ma możliwości zaniżenia cen na niekorzyść producenta.
    
      Aby wersje programów Stolcad i Dealer zawsze były zbieżne, Dealer został wyposażony w nowatorską opcję, jaką jest autoaktualizacja. Jest to zdolność programu do samodzielnego aktualizowania się do wersji Stolcada posiadanej przez producenta. Dodatkowo Dealer może automatycznie aktualizować technologię, która została zmodyfikowana w programie producenckim, a także ma możliwość ładowania wygenerowanych ze Stolcada uprawnień. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik szyfrowania, każdy program Dealer jest bezbłędnie identyfikowany przez Stolcada, a każde zamówienie jest natychmiast przypisywane odpowiedniemu handlowcowi. Ponadto, program gwarantuje wysokie bezpieczeństwo wprowadzonych danych, uniemożliwiając przekazywanie informacji handlowej innym podmiotom gospodarczym.  

      Podstawową funkcjonalnością programu Dealer jest przyjmowanie zamówień od klientów i przekazywanie ich bezpośrednio do producenta. Program posiada zdolność do automatycznego przesyłania zamówień do bazy zleceń w Stolcadzie i otrzymywania potwierdzeń o przyjęciu bądź odrzuceniu danego projektu. Wymiana danych z centralą firmy obsługiwana jest w całości przez system i nie wymaga specjalnych działań ze strony handlowca. Konfiguracja zdalnych połączeń również została zautomatyzowana i sprowadzona do niezbędnego minimum. Jest ona przeprowadzana tylko jeden raz podczas wdrożenia programu. Jednak z powyższych opcji Dealer może korzystać wyłącznie wtedy, gdy w Stolcadzie została wykupiona opcja komunikacji internetowej.

      Handlowcy mogą korzystać z opcji przesyłania zleceń nawet wtedy, gdy nie są zintegrowani z oprogramowaniem oferowanym przez producenta – wówczas zamiast z serwera FTP będą korzystać ze zwykłej poczty e-mail. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest prowadzenie sprzedaży bez konieczności wizyt handlowca w centrali firmy.

      Mimo że każdy handlowiec korzystający z programu Dealer ma ograniczoną możliwość wprowadzania zmian technologicznych, to jego mocną stroną jest oddziaływane na klienta poprzez graficzne dopracowanie oferty: umieszczenie logo w nagłówku, wzbogacenie jej o unikalne teksty we wzorcach lub zaprezentowanie w niepowtarzalny sposób technologii sprzedawanych okien. Pracę znacznie przyspieszy drukowanie umowy kupna – sprzedaży dla klienta bezpośrednio z programu.


Korzyści z korzystania z programu Dealer:

 • automatyczna synchronizacja danych technologicznych z bazą producenta,
 • znaczące skrócenie czasu obsługi zamówienia – zamówienie po przyjęciu od razu może zostać przesłane do producenta,
 • wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów – wszystkie operacje odbywają się w sposób elektroniczny,
 • redukcja kosztów – nikt nie musi odbierać telefonów i faksów oraz powtórnie wprowadzać dokumentów do systemu w firmie,
 • kreowanie identyfikacji wizualnej,
 • możliwość tworzenia własnych wzorców,
 • opcja wydruku umowy kupna – sprzedaży zawierającej dane pobierane bezpośrednio z oferty.

 powrót