PowerTack - klej montażowy na bazie hybrydowej

Kleje COSMO®COSMOHYBRID 1854 PowerTack, nowy klej montażowy na bazie hybrydowej.

Uniwersalny w użyciu, w obszarach wewnętrznych i na zewnątrz. Doskonała, szczególnie szybka i mocna przyczepność początkowa, tak zwany „szybki chwyt”, który jest skuteczny także przy klejeniu pionowym i sufitowym i osiąga wysoką wytrzymałość połączenia po utwardzeniu klejenia. Dalszymi silnymi cechami są odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych. A także, co coraz bardziej interesuje dbających o zdrowie i środowisko użytkowników, PowerTack jest wolny od obowiązku oznaczenia składników, nie zawiera materiałów niebezpiecznych, rozpuszczalników, izocyjanianów.
powrót