PVC-PUR/AL

PVC-PUR/AL

  • Element energooszczędny
  • Aktywna ochrona środowiska poprzez efektywną izolację

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA U (w W/m²K) 0,65*

Przy grubości płyt od 36 mm

*Wartość wyliczona

Typy płyt: PCW-PUR/AL, sklejka-PUR/AL, HPL-PUR/AL-HD, ALU-PUR/ALpowrót