ABC COLOREX Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

ABC COLOREX Sp. z o.o.
ul. Łuczanowicka 30
31-766 Kraków

tel.: 012 6886600
e-mail: it@colorex.pl
e-mail: biuro@colorex.pl
Fax: 012 6886688

Kategorie produktów firmy:

Lakierowanie proszkowe - lakierowanie stali

Szczególną uwagę poświę-camy właściwemu przygoto-waniu powierzchni przezna-czonych do lakierowania ele-mentów, wykorzystując do tego celu wieloetapową obrób-kę chemiczną (odtłuszczanie, fosforanowanie, nakładanie powłoki polimerowej). Możliwa jest również obróbka strumie-niowo-ścierna (śrutowanie, ko-rundowanie) oraz naniesienie ocynku proszkowego jako podkładu na elementy stoso-wane na zewnątrz.

 

 

 powrót