ABC COLOREX Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

ABC COLOREX Sp. z o.o.
ul. Łuczanowicka 30
31-766 Kraków

tel.: 012 6886600
e-mail: it@colorex.pl
e-mail: biuro@colorex.pl
Fax: 012 6886688

Kategorie produktów firmy:

Lakierowanie proszkowe - lakierowanie stali

Zastosowana technologia przygotowania powierzchni elementów jest najważniej- szym czynnikiem decydującym o jakości i trwałości powłoki malarskiej. Proponowany proces ma na celu usunięcie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz wytwo- rzenie dobrej jakościowo po- włoki konwersyjnej, która ma wpływ na zwiększenie odpor- ności korozyjnej i przycze- pność powłoki lakierniczej.
Fosforanowanie cynkowe w porównaniu z fosforanowa- niem żelazowym ze względu na dziesięciokrotnie grubszą powłokę fosforanu cynku ma zastosowanie w warunkach dużych narażeń korozyjnych, które są wymagane przez przemysł motoryzacyjny, AGD oraz inne.

 

 

 

 powrót