VELUX Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

System oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Zalety:
• Automatyczne otwieranie skrzydła okna do kąta 90°
   względem ościeżnicy umożliwia osiągnięcie
   maksymalnego rozproszenia dymu i ciepła z dróg
   ewakuacyjnych
• Standardowy montaż, jak w przypadku innych okien
   do poddaszy VELUX
• Zasilacz w systemie sterowania zabezpiecza
   przed awarią zasilania
• Łatwa i wygodna obsługa centrali sterującej
• Zgodność  z obowiązującymi przepisami

Części systemu
Podstawowymi elementami systemu są: okno oddymiające VELUX wyposażone w deflektor wiatrowy oraz pakiet systemu sterowania.

Zalecenia do stosowania:
• W zależności od wymagań okno oddymiające może
   być instalowane z lub bez deflektora wiatrowego
   - z deflektorem, jeżeli wymagania odnoszą się do
      powierzchni aerodynamicznie czynnych
   - bez deflektora jeżeli wymagania określają jedynie
      powierzchnie geometryczną
• Montaż w dachach o kącie nachylenia 15°-60°


powrót