WITALNI SZKOLENIA

wpis podstawowy

Kontakt

WITALNI SZKOLENIA
PL. Powstańców Śląskich 17A
53-329 Wrocław

tel.: 074 8513636
e-mail: biuro@witalni.pl
Fax: 074 8513636

Kategorie produktów firmy:

Doradztwo

Misją pionu DORADZTWO firmy WITALNI-SZKOLENIA jest profesjonalne wspieranie firm w osiąganiu ambitnych celów biznesowych, poprzez tworzenie i wdrażanie zindywidualizowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach.
Realizujemy usługi doradcze w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Naszego Partnera i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.

Potwierdzonym, w wielu opiniach naszych klientów, atutem zespołu naszych Doradców, jest praktyczne doświadczenie oparte na osobistych sukcesach w różnych dziedzinach i pełnionych funkcjach.

W zakresie programów doradczych realizujemy m.in. usługi i zadania takie jak:

1. Opracowanie strategii działania organizacji:

 • Analiza SWOT,
 • Doradztwo marketingowe,
 • Określanie strategii handlowych, marketingowych i sprzedaży.

2. Audyty personalne:

 • Badania systemów komunikacji wewnętrznej w tym atmosfery pracy,
 • Badania zgodności kompetencji pracowników z pełnioną funkcją,
 • Mystery Shopping - Tajemniczy Klient,
 • Określanie rezerwowej kadry menedżerskiej,
 • Określenie potrzeb szkoleniowych w organizacji.

3. Analiza pracy:

 • Analiza i opisy stanowisk pracy,
 • Tworzenie profilu cech osobowych,
 • Kart opisu pracy na stanowisku,
 • Obserwacja procesu pracy,
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowych i zakresów obowiązków,
 • Tworzenie procedur organizacyjnych,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów.

4. Systemy oceny:

 • Szkolenia osób dokonujących oceny pracowników,
 • Wypracowanie systemu ocen pracowniczych z podziałem na stanowiska,
 • Przygotowanie arkuszy ocen pracowniczych,
 • Wdrożenie sytemu ocen pracowniczych,
 • Korekty wprowadzania systemu.

5. Systemy motywacyjne:

 • Diagnozowanie aktualnych systemów motywowania,
 • Badanie postaw i opinii pracowników (badanie poziomu zaspokojenia oczekiwań, diagnoza hierarchii motywów),
 • Badanie sytuacji organizacji pracy,
 • Opracowanie systemów motywacyjnych,
 • Wdrażanie nowych systemów (szkolenia, uzasadnienia).

6. Rekrutacja pracowników:

 • Określenie profilu kandydata,
 • Selekcja,
 • Proces rekrutacji.

7. Szkolenie pracowników:

 • Szkolenia i Mikroszkolenia, jako integralna część procesu doradczego.

8. Coaching pracowników:

 • Coaching na stanowisku pracy,
 • Coaching kadry handlowej,
 • Coaching kadry zarządzającej.


powrót